ລັກສະນະຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ຜູ້ຊາຍມັກທີ່ສຸດ

0
4580

ຜູ້ຍິງທີ່ຈະຖືກໃຈໜຸ່ມໆນັ້ນ ມີປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ ມີທັງຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ບຸກຄະລິກ, ລັກສະນະນິໄສໃຈຄໍ, ກິລິຍາມາລະຍາດ ແຕ່ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍ ມັກຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍມີລັກສະນະດັ່ງນີ້

  1. ເປັນຄົນງາມ: ສຳລັບຮູບຮ່າງໜ້າຕາຕ້ອງມາກ່ອນ ທີ່ຜູ້ຊາຍຈະຫຼຽວເບິ່ງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຜູ້ຍິງງາມແຕ່ໜ້າຕາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງລວມເຖິງຮູບຮ່າງ ທີ່ມັກແຕກຕ່າງ
  2. ການແຕ່ງຕົວ: ຜູ້ຊາຍມັກຜູ້ຍິງທີ່ທີ່ແຕ່ງຕົວທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ນຸ່ງສັ້ນເກີນໄປ, ເຖິງແມ່ນບາງຄັ້ງກໍຈະມັກຄົນທີ່ແຕ່ງຕົວແບບເຊັກຊີ່ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ແຕ່ງກາຍໂປ້
  3. ບໍ່ແຕ່ງໜ້າຈັດເກີນໄປ: ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍມັກຜູ້ຍິງທີ່ແຕ່ງໜ້າ ແຕ່ການແຕ່ງໜ້າກໍໃຫ້ພໍດີພໍງາມ ບໍ່ແຕ່ງໜ້າຈັດຈົນເກີນໄປ
  4. ຜູ້ຍິງຜົມຍາວ: ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍມັກຜູ້ຍິງຜົມຍາວ ເພາະເບິ່ງແລ້ວໜ້າຮັກສົດໄສ, ໜ້າທະນຸຖະໜອມ
  5. ເວົ້າຈາສຸພາບ: ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຊາຍມັກຜູ້ຍິງທີ່ເວົ້າຈາສຸພາບ, ອ່ອນຫວານ, ບໍ່ເວົ້າຈາກະດ້າງ
  6. ນິໄສດີ: ນິໄສກໍເປັນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍມັກ ເພາະຖ້າຜູ້ຍິງນິໄສດີແລ້ວ ຜູ້ຊາຍໃຜໆກໍຢາກຢູ່ໃກ້

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips