ລະບົບອັນຕຣາຊາວແບບ 4 ມິຕິ ເບິ່ງລູກໃນທ້ອງຜ່ານແວ່ນຕາ VR

ຫາກເວົ້າເຖິງແວ່ນຕາ VR (Virtual Reality) ປັດຈຸບັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫຼິ້ນເກມ, ເບິ່ງຮູບເງົາ ແລະ ຫຼ້າສຸດ Samuli Cantell ໄດ້ຄິດຄົນລະບົບອັນຕຣາຊາວແບບ 4 ມິຕິ ເພື່ອເບິ່ງພັດທະນາການຂອງລູກໃນທ້ອງ ໂດຍການໃຊ່ປະໂຫຍດຈາກແວ່ນ VR ເຊິ່ງທຳອິດເຂົາຄິດວ່າມັນເປັນວິທີປະຫຼາດ ແລະ ຍັງບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຮັດມາກ່ອນ ແຕ່ເຂົາຮູ້ຈັກຄົນຢູ່ໃນສູນການແພດ Avada ເຂົາຈິ່ງໄດ້ນຳແນວຄວາມຄິດນີ້ໄປປຶກສາ ແລະ ເຂົາເອງຍັງໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່ບໍລິສັດ GE ຜູ້ພັດທະນາລະບົບອັນຕຣາຊາວແບບ 4 ມິຕິ ແລະ ທາງ GE ຍັງແນະນຳວິທີນຳເອົາໄຟລອອກມາຈາກເຄື່ອງອັນຕຣາຊາວພ້ອມ ໂດຍການສ້າງພາບ 4 ມິຕິໄດ້ຮັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການສ້າງໂມເດລແບບ 3 ມິຕິຂຶ້ນມາກ່ອນ ດ້ວຍການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນແບບ DICOM ເຊິ່ງມາຈາກໄຟລຮູບອັນຕຣາຊາວແບບປົກກະຕິ ໄປທີ່ osiriX lite ຈາກນັ້ນຈະຖືກສ້າງເປັນໂດລແບບ 3 ມິຕິ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ແວ່ນ VR ສ່ອງເບິ່ງກໍ່ຈະເຫັນພາບ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.