ລະບົບການສື່ສານ ແລະຄວບຄຸມທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນແມ່ນລະບົບດຽວກັບຢູ່ປະເທດຈີນ

0
772

ລະບົບການສື່ສານທາງລົດໄຟທີ່ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນລະບົບສັນຍານຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ງານ ແລະຄວາມປອດໄພ ທັງເປັນລະບົບດຽວກັນທີ່ໃຊ້ໃນປະເທດຈີນ.

ທ່ານ ຖາງເວິນສີ, ວິສາວະກອນໃຫຍ່ດ້ານການສື່ສານສັນຍານການບໍລິການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນທາງບໍລິສັດໄດ້ສຳເລັດໃນການສ້າງລະບົບຄົມມະນາຄົມທາງລົດໄຟ ເຊິ່ງເປັນຫົວໃຈຂອງການຄວບຄຸມການແລ່ນລົດໄຟ ໂດຍເຄືອຂ່າຍສື່ສານ ແລະສາຍໄຟເບີໃຍແສງ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນດິຈີຕອນ ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຕົວເລກ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຄວບຄຸມສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງສະພາບການແລ່ນລົດ ລວມທັງຕຳແໜ່ງ ແລະສະຖານະການແລ່ນລົດຂອງຂະບວນລົດໄຟໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບສັນຍານ ແມ່ນສັ່ງການປະຕິບັດງານ ແລະປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລົດໄຟ, ສ່ວນອຸປະກອນອື່ນໆຂອງລະບົບສັນຍານັ້ນ, ທາງບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ທີ່ີມີຊື່ສຽງ ແລະນຳໃຊ້ສະເພາະໃນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງພາຍໃນປະເທດຈີນ.

ສຳລັບອຸປະກອນ ແລະສາຍເຄເບິ້ນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟສາຍນີ້ ມີທັງໝົດ 700 ຈຸດ ຖ້າຫາກມີການເຊື່ອມຕໍ່ຜິດພາດພຽງຈຸດດຽວ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຮຸນແຮງໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ