ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກວິທະຍາສາດທົ່ວປະເທດ ໃສ່ການພັດທະນາປະເທດ

0
2002

ໃນວັນທີ 10 ຕຸລານີ້, ທີ່ສູນການຮ່ວມມື ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (ITCT) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໄດ້ເຊີນບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກກະຊວງ, ສະພາວິທະຍາສາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ມະຫາວິທະຍາໄລໃນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັກວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທໍາອິດ ເພື່ອປືກສາຫາລື ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນວຽກງານວິທະຍາສາດ, ພາຍຫລັງເຫັນວ່າໄລຍະຜ່ານມາວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແບບກ້າວກະໂດດ ແລະ ເປັນພື້ນຖານອັນຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງປະເທດເຮົາໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທັງເປັນປະທານສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ບັນຫາສໍາຄັນທີ່ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປືກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ອັນທີໜຶ່ງແມ່ນເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ມີໂອກາດພົບປະຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາການໃໝ່ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຫັນເປັນປະເທດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າຕາມທິດພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ອັນທີສອງແມ່ນຫາລືກ່ຽວກັບປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ອັນທີສາມແມ່ນປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວຈໍານວນ 40 ຕື້ກີບ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຫລາຍກວ່າ 100 ໂຄງການ ແລະ ອັນທີສີ່ ແມ່ນຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ. ນອກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025, ແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີແຕ່ 2016-2020, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊຶ່ງສະເໜີໂດຍບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ.
ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໂດຍຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການສະກັດສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ ແລະ ທົດສອບຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຈຸລັງມະເຮັງບາງຊະນິດທີ່ສະກັດຈາກຕົ້ນມືນາງທີ່ທົ່ງພຽງສະຫວັນນະເຂດ, ຄົ້ນຄວ້າການສະກັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານຊີວະພາບໃນການກໍາຈັດສັດຕູພືດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ໂຄງການສຶກສາຊະນິດພັນພືດທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້, ຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງວິທະຍາສາດເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ຄົ້ນຄວ້າອານຸລັກພັນກ້ວຍ, ດອກເຜິ້ງທີ່ເປັນຢາ ແລະ ເຫັດແປກຢູ່ພາກເໜືອ, ຄົ້ນຄວ້າ-ຜະລິດທົດລອງນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບຈາກນໍ້າມັນພືດທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈາກໝາກເຍົາ ແລະ ໝາກເກົາ, ໂຄງການສ້າງຕົວແບບເຄື່ອງອົບແຫ້ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແສງ ຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານຊີວະມວນ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຫຸ່ນຍົນເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍລະເບີດ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆອີກ.

ຂ່າວ: ໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ