ລອງສະຫມັກທຶນວິທະຍາໄລ ນີ້ເບິ່ງເດີ້ ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າທີ່ພັກຟຣີ ! ຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນກົດເຂົ້າອ່ານເລີຍ ດ່ວນ

ໃນເມື່ອມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີການແຂ່ງຂັນສູງ (ເສັງເຂົ້າ 15,000 ຄົນ, ຮັບໄດ້ພຽງ 5,000 ຄົນ) ເປັນຫຍັງບໍ່ລອງປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິໃໝ່ ມາຮຽນ ແລະ ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບກັນລອງເບິ່ງ, ຈົບອອກມາ ເຮັດວຽກເປັນເລີຍ. ລອງສະຫມັກທຶນວິທະຍາໄລ ນີ້ເບິ່ງ ເຂົ້າຮຽນຟຣີ !

7456

ທີ່ມາຈາກ: ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz