ພະນັກງານເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນຝຣັ່ງຢຸດວຽກປະທ້ວງຕ້ານແຜນເງິນບຳນານ

0
240

ພະນັກງານເກັບຂີ້ເຫຍື້ອປະທ້ວງຢຸດວຽກເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານແຜນປະຕິຮູບເງິນບຳນານຂອງລັດຖະບານ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຮງງານເຜົາຂໍ້ເຫຍື້ອ 3 ແຫ່ງນອກເມືອງຫຼວງຕ້ອງຢຸດ ກອງຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນກອງເຕັມຫົນທາງໃນເມືອງຫຼວງ.

ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2023 ພະນັກງານເກັບຂໍ້ເຫຍື້ອໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີສ ປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ຢຸດວຽກປະທ້ວງເປັນອາທິດ ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼາຍຖືກກອງຖິ້ມໄວ້ຕາມຖະໜົນຫົນທາງທົ່ວນະຄອນຫຼວງ.

ພະນັກງານເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍກຸ່ມອາຊີບທີ່ອອກມາເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງໃນຊ່ວງຫຼາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານຝຣັ່ງປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ປັບເພີ່ມອາຍຸບຳນານຈາກ 62 ປີ ເປັນ 64 ປີ.

ຫຼ້າສຸດ ລັດຖະບານຝຣັ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ສະພາໄດ້ລົງມັດຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍປະຕິຮູບເງິນບຳນານດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງການຂະຫຍາຍເວລາບຳນານ ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານຈະຕິບັດຕໍ່ໄປ ເຖິງວ່າຈະປະເຊີນກັບສຽງຄັດຄ້ານຈາກປະຊາຊົນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ france24