ຝາແຝດຕ່າງພໍ່ແມ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວທ້ອງດຽວເດັກ 2 ຄົນ ແຕ່ພໍ່ແມ່ 4 ຄົນ

ພີ່ນ້ອງທ້ອງດຽວກັນແຕ່ບໍ່ແມ່ນຝາແຝດເປັນປະກົດການມະຫັດສະຈັນທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຍາກ ແຕ່ກໍ່ເກີດຂ້ນໄດ້ ຝາແຝດຕ່າງພໍ່ແມ່ໝາຍເຖິງເດັກ 2 ຄົນໃນທ້ອງດຽວກັນ ເລື່ອງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຍິງຊາວອາເມລິກັນທີ່ຖືກພາຊ້ອນໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີເດັກໃນທ້ອງ 2 ຄົນ ແຕ່ມີພໍ່ແມ່ 4 ຄົ ໂດຍທີ່ນາງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ

ຫຼັງຈາກທີ່ Jessica Allen ຍິງໄວອາຍຸ 31 ປີ ຊາວແຄລິຟໍເນຍ ນາງຕັດສິນໃຈຮັບຖືພາແທນຄົນອື່ນ ເພື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງທີ່ຖືພາຍາກ ແລະ ເມື່ອເດືອນ ເມສາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ນາງໄດ້ຕົກລົງຖືພາໃຫ້ກັບຄຼ້ຜົວເມຍຊາວຈີນ ດ້ວຍຄ່າຈ້າງ 30,000 ໂດລາ ນາງໄດ້ຮັບການເຮັດເດັກຫຼອດແກ້ວ ແລະ ການຝັງຕົວອ່ອນສຳເລັດດ້ວຍດີ ການຖືພາເປັນໄປຕາມປົກກະຕິ ຈົນເມື່ອກ້າວເຂົ້າອາທິດທີ 6 ລະຫວ່າງທີ່ນາງໄປອັລຕຣາຊາວຕາມປົກກະຕິແພດໄດ້ລະບຸວ່າທ້ອງຂອງນາງມີເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນ

ໃນເວລານັ້ນທຸກຄົນຄິດວ່າເປັນເດັກຝາແຝດ ແລະ ຜ່ານໄປຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກເກີດລູກຜົນກວດ DNA ໄດ້ຢືນຢັນວ່າເດັກນ້ອຍຄົນທີ່ໜຶ່ງມີຢີນສອດຄ້ອງກັບຄູ່ຜົວເມຍຊາວຈີນ ແລະ ເດັກຄົນທີສອງມີຢີນສອດຄ້ອງກັບນາງ ແລະ ຜົວຂອງນາງ

ບໍ່ມີໃຜຄິດຈະເປັນ Superfetation ເຊິ່ງປະກົດການນີ້ບໍ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດ ເປັນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຍິງຍັງມີການຕົກໄຂ່ເພີ່ມອີກຫຼັງຈາກທີ່ຖືພາແລ້ວ ແລະ ສາມາດຖືພາທີສອງໄດ້ອີກ ເຊິ່ງກໍລະນີແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດໜ້ອຍຫຼາຍ ເຄີຍມີລາຍງານທາງການແພດພຽງ 10 ກໍລະນີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບສັດຖືເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ

ຫຼັງການຕໍ່ສູ້າງກົດໝາຍໃນໄລຍະໜຶ່ງ ໃນທີ່ສຸດ  Allen ແລະ Jasper ກໍ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການດູແລລູກຂອງພວກເຂົາເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2017 ເຊິ່ງຕອນນີ້ເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນຊື່ວ່າ Malachi ມີອາຍຸໄດ້ 10 ເດືອນແລ້ວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.