ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບການຢັ້ງ ຢືນຖິ່ນກໍາເນີດແລ້ວ

ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີພິທີການມອບໃບຢັ້ງຢືນ ຖິ່ນກໍາເນີດຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ໂດຍທ່ານ ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນ ຖິ່ນກໍາເນີດຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງຢ່າງເປັນທາງການ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ກ່າວວ່າ: ການຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງກໍແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຊື່ສຽງຂອງຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ທັງເປັນການປົກປ້ອງພູມປັນຍາຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນແບບດັ່ງເດີມ ທີ່ມໍລະດົກສືບທອດມາຈາກບັນພະບູລຸດໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ.

ການມອບໃບຢັ້ງຢືນ ຖິ່ນກໍາເນີດຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງຄັ້ງນີ້, ຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ມີການຮັກສາຄຸນນະ ພາບ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງໄວ້ ພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນ ແລະ ຈະມີການກວດກາ ທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ໂດຍສະມາຄົມສົ່ງເສີມ ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ໂດຍຈະຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມເອກະສານຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ຈາກໜ່ວຍງານຢັ້ງຢືນພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ສາກົນ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ