ຜົມ​ສີ​ດຳ​ກໍ​ງາມ​ໄດ້

0
1664

194_20150506224243.

ຜູ້ຍິງ​ບາງ​ຄົນ​ອາດຈະ​ມັກ​ຊົງ​ຜົມ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ສີ​ດຳ​ທຳມະຊາດ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງຫລື​ບາງ​ຄົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ຍ້ອມ​ຜົມ​ຕົວ​ເອງ​ເປັນ​ສີ​ດຳ​ສະນິດ​ກໍ​ມີເພາະຜົມ​ສີດຳ​ຈະ​ຂັບ​ຜິວ​ໃຫ້​ບາງ​ຄົນ​ເບິ່ງ​ສະຫວ່າງເບິ່ງ​ຂາວ​ຫລາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນຄືຜູ້ຍິງ​ໃນ​ສະໄໝ​ກ່ອນທີ່​ນິຍົມ​ຕ້ອງ​ຜົມ​ສີ​ດຳ ແລະ ເບິ່ງງົດງາມ

 194_201505062242431.

194_201505062242432.

 194_201505062243022.