ຜົນວິໄຈວັກຊີນ Moderna ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ Pfizer ເຖິງ 2.6 ເທົ່າ

0
983

ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ເວັບໄຊ້ PostToday ລາຍງານວ່າ: ຜົນການວິໄຈປຽບທຽບການຕອບສະໜອງຂອງພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ວັກຊີນ mRNA ເຊິ່ງຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Journal of the American Medical Association ລະບຸວ່າ ວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າວັກຊີນຂອງ Pfizer-BioNTect ເຖິງ 2.6 ເທົ່າ.

ການວິໄຈຈາກພະນັກງານຢູ່ໂຮງໝໍຫຼັກທີ່ປະເທດເບວຢ້ຽມເກືອບ 2,500 ຄົນພົບວ່າ ລະດັບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພະນັກງານທີ່ບໍ່ເຄີຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ກ່ອນໄດ້ຮັບວັກຊີນຂອງ Moderna 2 ເຂັມ ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 2,881 ໜ່ວຍຕໍ່ມິນລີລິດ (units/mL) ສ່ວນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຂອງ Pfizer-BioNTect ມີລະດັບພູມຄຸ້ມກັນສະເລ່ຍ 1,108 ໜ່ອຍຕໍ່ມິນລີລິດ.

ປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງວັກຊີນທັງ 2 ຍີ່ຫໍ້ ນີ້ ເຊິ່ງ Moderna ມີສ່ວນປະກອບສໍາຄັນ (Active ingredient) ສູງກວ່າຂອງ Pfizer-BioNTech (100 microgram ກັບ 30 microgram) ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຂັມທໍາອິດກັບເຂັມທີ 2 ຂອງ Moderna ແມ່ນດົນກວ່າ Pfizer-BioNTech (4 ອາທິດ ກັບ 3 ອາທິດ)

ຂະນະທີ່ຜົນການວິໄຈອີກແບບໜຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021 ກ່ອນທີ່ຈະມີການພິຈາລະນາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານລະບຸວ່າ ວັກຊີນຂອງ Moderna ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົດຄວາມສ່ຽງທີຈະເກີດການຕິດເຊື້ອ Covid-19 ຫຼັງສັກວັກຊີນ (breakthrough infections) ລົງ 2 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບຂອງ Pfizer-BioNTech.