ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕ່າງປະເທດອອກມາເຕືອນ ຢ່າເຂົ້າໃກ້ໂຕເຈຍ ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນພະຍາດໝາວໍ້!!

0
1202

ສຳນັກຂ່າວ ເດີ ມີເລີ ລາຍງານວ່າ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກພົບໄວຣັສ ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ທີ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊິວິດໄດ້ ພ້ອມເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກໂຕເຈຍ.

ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອອກໄປເຮັດກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງຕ່າງໆຫຼີກລ້ຽງການສໍາພັດກັບໂຕເຈຍ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມກັງວົນວ່າໂຕເຈຍຈະມີເຊື້ອໄວຣັສ Australian Bat Lyssavirus ຫຼື ABL ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຄ້າຍຄືກັບເຊື້ອພະຍາດໜາວໍ້ ແລະ ຕິດຕໍ່ສູ່ຄົນໄດ້ຖ້າຫາກຖືກໂຕເຈຍກັດ ເພາະເຊື້ອໄວຣັສມັນຈະໄປທໍາລາຍລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ.

ສຳລັບອາການຜູ້ຕິດເຊື້ອ ABL ຈະມີອາການຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດ ເຊັ່ນ ເຈັບຫົວ ບໍ່ມີໄຂ້ ແລະ ອອນເພຍ ອາການໜັກຢ່າງວ່ອງໄວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອຳມະພາດ, ສັບສົນກະວົນກະວາຍ, ຊັກ ແລະ ເສຍຊີວິດພາຍໃນ 1-2 ອາທິດ.

ລວມເທິງຜູ້ປ່ວຍພະຍາດວໍ້ ແລະ ຕິດໄວຣັສ ABL ສະແດງອາການປ່ວຍຕ່າງໆກັນ ແລະ ໃຊ້ເວລາກວ່າຈະສະແດງອາການເຊິ່ງອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ ຈົນເຖິງຫຼາຍປີ.