ຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດຂອງໄທຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດໂທດການຄ້າປະເວນີ

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກເວັບໄຊ telegraph ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເພດໃນປະເທດໄທໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນຄະດີຄ້າປະເວນີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ນຳບົດລົງໂທດທັງໝົດຂອງການຂາຍບໍລິການທາງເພດອອກ.

ມູນນິທິເອັມພາວເວີ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜຸນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເພດກ່າວວ່າ ຈະລວມລາຍເຊັນ 10,000 ລາຍເຊັນ ແລະ ສະເໜີຄຳຮ້ອງຕໍ່ສະພາເພື່ອຊ່ວຍຊັກຊວນບັນດານັກກົດໝາຍປ່ຽນແປງກົດໝາຍການຄ້າປະເວນີຂອງປະເທດ.

ນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິແມ່ຍິງກ່າວວ່າ ກົດໝາຍສະບັບໃນປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ການຄ້າປະເວນີເປັນສິ່ງທີ່ຜິດ, ກົດໝາຍໃນປີ 1960 ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເພດເທົ່າທີ່ຄວນ, ໃນຂະນະທີ່ມີການຈັບກຸມ ແລະ ປັບໄໝຫຼາຍຄັ້ງສຳລັບເຮັດວຽກບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນໃນຄົນທຸກຍາກ.

ພະແນກກິດຈະການແມ່ຍິງຂອງກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ່ນຄົງຂອງມະນຸດໄທ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປັບປຸງກົດໝາຍການຄ້າປະເວນີ ແລະ ຈະເປີດການໄຕ່ສວນສາລະທານະ (ອອນໄລນ໌) ໃນປີໜ້າ.

ລາຍງານປະຈຳປີ 2014 ໂດຍໜ່ວຍງານສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຕໍ່ຕ້ານໂຣກເອສ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເພດ 123,530 ຄົນໃນປະເທດໄທ ແຕ່ກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜຸນໄດ້ລະບຸຕົວເລກຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ແລະ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວມີຜູ້ອົບພະຍົບຫຼາຍໝື່ນຄົນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຄື: ມຽນມາ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ປັດຈຸບັນ, ການຄ້າປະເວນີມີໂທດປັບສູງເຖິງ 40,000 ບາດ ຫຼື ຈຳຄຸກ 2 ປີ ຫຼື ທັງຈຳທັງປັບ ຜູ້ທີ່ຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງເພດກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍກໍ່ຈະໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 6 ປີ.

ມີລາຍງານວ່າ ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ ຫຼາຍກວ່າ 240,000 ຄົນ ຖືກດຳເນີນຄະດີ ແລະ ຖືກປັບໄໝ ຖານຄວາມຜິດກ່ຽວກັບຍງານບໍລິການທາງເພດໃນປະເທດໄທ.

ທ່ານ ສຸລາງ ຈັນແຢ້ມ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິການໃນກຸ່ມອົງການສະໜັບສະໜູນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເພດໃນປະເທດໄທກ່າວວ່າ ຄວນຍົກເລີກກົດໝາຍການຄ້າປະເວນີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິການທາງເພດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແຮງງານ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ