ປັບໄໝ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຍ້ອນບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ລະຫວ່າງປະຊຸມ

0
1413

ທ່ານ ພົນເອກ ປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຝ່າຝືນຄຳສັ່ງກຸງເທບມະຫານະຄອນ ບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ນອກສະຖານທີ່ຕະຫຼອດເວລາ ພາຍຫຼັງມີພາບໃນການປະຊຸມ ທີ່ທຳນຽບ ໂດຍການບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ປັບ 6,000 ບາດໄທ (1,962,000 ກີບ)

ຈາກກໍລະນີນີ້ ສັງຄົມອອນລາຍມີການແຊຣພາບ ຜົນເອກ ປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປີດຜ້າອັດປາກ-ດັງ ລະຫວ່າງການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຈັດຫາ ແລະ ກະຈາຍວັກຊີນ ເມື່ອວັນທີ 26 ເມສາ 2021 ທີ່ທຳນຽບລັດຖະບານ ທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມກັບຖາມວ່າ ຜິດຂໍ້ກຳນົດຂອງກຸງເທບມະຫານະຄອນ ຫຼື ບໍ່?

ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ພົນເອກ ອັດສະວິນ ຂວັນເມືອງ ເຈົ້າຄອງກຸງເທບມະຫານະຄອນ ໄດ້ອອກມາແຈ້ງຜ່ານ ເພສບຸກ ວ່າ: ການບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເປັນການຝ່າຝືນ ແຈ້ງການກຸງເທບມະຫານະຄອນ ເລື່ອງ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ກຸງເທບມະຫານະຄອນໃສ່ຜ້າອັດປາກດັງທຸກເທື່ອ ຕະຫຼອດເວລາທີ່ອອກນອກອາຄານ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອາໃສ ເປັນຄວາມຜິດຕາມມາດຕາ 51 ແຫ່ງ ພ.ຮ.ບ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ປີ 2016 ເຊິ່ງຄວາມຜິດນີ້ ພະນັກງານສອບສວນມີອຳນາດປັບໄໝໄດ້ ຕາມລະບຽບຄະນະກຳມະການໂລກຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຫຼັກເກນປຽບທຽບ ປີ 2020 ໂດຍມີອັດຕາການປັບໄໝຕາມບັນຊີທ້າຍ ເປັນຈຳນວນເງິນ 6000 ບາດໄທ (1,962,000 ກີບ).