ປັບໃໝ 10 ເທົ່າຂອງອັດຕາປົກກະຕິຫາກກວດພົບ “ຜູ້ຂັບຂີ່ບໍ່ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ”

ເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງພົນລະເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ເມືອງຫຼວງມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຍັງມີມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດເຫດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນຫຼາຍມາດຕະການທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້.

ໃນມາດຕາທີ 15 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຈາລະຈອນອື່ນໆ ໃນຂໍ້ທີ 5ຂອງມາດຕາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈາລະຈອນກວດພົບຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່, ບໍ່ມີໃບກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະ ແມ່ນໃຫ້ສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນ, ແນະນຳໃຫ້ໄປສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ ແລະ ປັບໃໝ 10 ເທົ່າ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂອງດຳລັດ 188/ນຍ.

ດຳລັດ 188/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ. ໃນມາດຕາທີ 29 ການຂັບຂີ່ລົດໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງມີເອກະສານດັ່ງນີ້: ໃບຂັບຂີ່, ໃບທະບຽນລົດ, ໃນກວດກາເຕັກນິກ, ໃບເສຍຄ່າທາງ, ໃບປະກັນໄພລົດ, ສຳລັບລົດທີ່ເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງມີເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຄົບຖ້ວນ.

ຫາກຜູ້ຂັບຂີ່ຂາດເອກະສານໃດໜຶ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຈະຖືກປັບໄໝ 10 ເທົ່າຈາກຄຳສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 1323/ຈນວ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ຕາມປະເພດລົດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ລົດຈັກ ຈາກປັບໄໝ 20.000ກີບ ເພີ່ມເປັນ 200.000ກີບ
  • ລົດ 3 ລໍ້ຕິດເຄື່ອງຈັກ ຈາກປັບໄໝ 25.000ກີບ ເພີ່ມເປັນ 250.000ກີບ
  • ລົດເບົາ (ລົດເກັງ, ລົດກະບະ, ລົດຈິບ, ລົດຕູ້ນ້ອຍ) ຈາກປັບໄໝ 40.000ກີບ ເພີ່ມເປັນ 400.000ກີບ
  • ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ ຈາກປັບໄໝ 100.000ກີບ ເພີ່ມເປັນ 1.000.000 ກີບ
  • ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ ຈາກປັບໄໝ 60.000ກີບ ເພີ່ມເປັນ 600.0000 ກີບ
  • ລົດບັນທຸກ 10 ລໍ້ຂຶ້ນໄປ ແລະ ລົດເມໂດຍສານ ຈາກປັບໄໝ 150.000ກີບ ເພີ່ມເປັນ 1.500.000ກີບ
    ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າກວດພົບຄັ້ງທີເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະປັບໃໝໃນອັດຕາຂ້າງເທິງ ນັ້ນສະແດງວ່າຖ້າກວດພົບກໍຈະມີການໃຊ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວທັນທີ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ​ເລກທີ 1323/ຈນວ, ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 188/ນຍ