ປະເທດທໍາອິດຂອງໂລກ “ປະເທດກູບາ” ເລີ່ມສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄປ

0
237

ເວັບໄຊ້ Khaosod ໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະເທດກູບາເປັນປະເທດທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍພາຍໃນປະເທດໝົດທຸກຄົນກ່ອນທີ່ຈະມີການເປີດເທີມໃໝ່ ເມື່ອເປີດເທີມແລ້ວກໍຍັງສືບຕໍ່ຮຽນຜ່ານທາງໂທລະພາບໄປຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດກູບາຍັງບໍ່ທັນມີອິນເຕີເນັດ.

ໂດຍທາງປະເທດກູບາໄດ້ເລີ່ມໂຄງການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການທົດລອງກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍສໍາເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມສັກຢາໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນເຂດພາກກາງຂອງປະເທດ ແລະ ເລີ່ມກະຈາຍໄປເລື້ອຍໆ.