ປະມົງໄທໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດການຢຸດເຮັດປະມົງແບບຜິດກົດໝາຍ

ປະເທດໄທໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດລາງວັນການຢຸດເຮັດປະມົງຜິດກົດໝາຍທີ່ຂາດການລາຍງານ ແລະ ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ (IUU) ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ກົມປະມົງໄດ້ສົ່ງປະກວດຕໍ່ International MCS Network ໃນການປະຊຸມສຳມະນາອົບຮົບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດ້ານການປະມົງໃນໂລກຄັ້ງທີ 6 ທີ່ ບາງກອກ,ປະເທດໄທ.

ສຳລັບລາງວັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມອບໃຫ້ກັບບຸກຄົນຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ໜ່ວຍງານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການແກ້ໄຂ ປ້ອງກັນ ແລະ ການກຳຈັດບັນຫາການເຮັດປະມົງແບບຜິດກົດໝາຍ IUU ເຊິ່ງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມການຍົກລະດັບມາດຕະຖານການເຮັດປະມົງທົ່ວໂລກໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການປະມົງແບບຍືນຍົງ.

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງໄທໃນການພັດທະນາລະບົບການກວດສອບສັດນໍ້າຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 3 ປີ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນການເຮັດປະມົງ IUU ແລະ ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສັດນ້ຳທີ່ມາຈາກການປະມົງ IUU ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳປະມົງໄທປາສະຈາກການເຮັດປະມົງຜິດກົດໝາຍທີ່ຂາດການລາຍງານ ແລະ ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ທັງລະບົບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າປະມົງຂອງໄທໄດ້ມາດຕະຖານ ສາມາດກວດສອບຍ້ອນກັບໄປໄດ້ທຸກຂັ້ນຕອນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກຈາກທົ່ວໂລກຕໍ່ໄປ.

 

 

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: news.mthai.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.