ປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ ແຈ້ງພັກວຽກ ໂດຍບໍ່ຫັກຄ່າຈ້າງ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

0
1164

ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ປູຕິນ ຜູ້ນໍາປະເທດລັດເຊຍ ປະກາດມື້ພັກເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫັກເງິນເດືອນເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ຕຸລາ ຈົນເຖິງວັນທີ 7 ພະຈິກ 2021 ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ເປັນການລະບາດຮອບໃໝ່ທີ່ຮຸນແຮງ ພ້ອມກັບຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນ ເພາະມີປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຸນນະພາບຂອງວັກຊີນ.

ໃນການປະຊຸມທາງໄກກັບຄະນະລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ປູຕິ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜຸນພາກທຸລະກິດທີ່ຈະສູນເສຍລາຍໄດ້ມື້ລະ 4,000 ລ້ານຣູເບິລ ຫຼື ປະມານ 600,000 ກີບ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາພັກວຽກ 7 ມື້ ແລະ ໄດ້ກ່າວເຖິງການປະຕິເສດການສັກວັກຊີນຂອງປະຊາຊົນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເປັນເປັນຕາຢ້ານ.

ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຮົາມີພຽງສອງວິທີທີ່ຈະຜ່ານຊ່ວງເວລານີ້ໄປໄດ້ນັ້ນກໍຄືການ ຕິດເຊື້ອ ແລະ ສັກວັກຊີນ ແຕ່ການສັກວັກຊີນນັ້ນແມ່ນຍ່ອມດີກວ່າການລໍຖ້າໃຫ້ຕົນເອງຕິດເຊື້ອ ແລະ ເກີດຜົນຮ້າຍກັບຕົນເອງ”.

ນອກຈາກນີ້ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂດປົກຄອງຕ່າງໆປະເມີນສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ອັດຕາການຕິດເຊື້ອຍັງມີສູງເປັນພິເສດ ແລະ ສະຖານພະຍາບານມີຈໍານວນຄົນຕິດເຊື້ອເກີນຂອບເຂດຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງສາມາດເລີ່ມປະກາດມື້ພັກວຽກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນໄປ. 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Khaosod