ປະຊາຊົນອິນເດຍຍາດກັນຕັກນ້ຳເພື່ອໃຫ້ມີນ້ຳໃຊ້

0
201

ໃນຊ່ວງນີ້ອິນເດຍປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງຢາກໜັກ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນອິນເດຍມີເລີ່ມຂາດແຄນອາຫານເນື່ອງຈາກອາຫາດທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປູກຜົນຜະລິດໄດ້, ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ອິນເດຍຂາດແຄນນ້ຳ.

ຈາກການເຜີຍແຜ່ວິດີໂອຂອງ ສຳນັກຂ່າວບີບີຊີ ເຊິ່ງມັນສະແດງເຖິງ ປະຊາຊົນທີ່ພາກັນຍຸແຍ່ກັນເພື່ອໄປຕັກນ້ຳໃນບໍ່, ປະຊາຊົນໃນບ້ານຄາດິມາລ ໃນອິນເດຍ ຕ້ອງສ່ຽງຊີວິດເພື່ອນ້ຳຖັງດຽວໃນທຸກໆມື້ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຮ້ອນ, ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ ສົ່ງລົດບັນທຸກນ້ຳເຂົ້າມາ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ແລະ ເວລາທີ່ໄດ້ເທນ້ຳລົງໃນບໍ່ນ້ຳແລ້ວ ຄົນກໍ່ຈະເຂົ້າມາແຍ່ໄປຕັກນ້ຳກ່ອນທີ່ນ້ຳຈະໝົດກ່ອນ ແລະ ມີຄົນທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ສະບາຍຍ້ອນກິນນ້ຳທີ່ບໍ່ສະອາດ.

ທາງໜ່ວຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະເພີ່ມການສົ່ງນ້ຳເຂົ້າມາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະພະຍາຍາມຕິດຕັ້ງທໍ່ສົ່ງນ້ຳເພື່ອແກ້ບັນຫາວິກິດນີ້ໄດ້ຢ່າງຖາວອນ.