ປະກາດ! ລາຄານໍ້າມັນຈະຫຼຸດລົງ

ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1423/ອຄ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2016.       ປະກາດການປ່ຽນແປງ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍໜ້າປໍ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2016 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:

– ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 130 ກີບ/ລິດ

– ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 150 ກີບ/ລິດ

– ກາຊວນ ປັບລົງ 170 ກີບ/ລິດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Petrotradelao