ບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີປີນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈະມີເຮືອຊ່ວງເຂົ້າຮ່ວມ 52 ລຳ

 

ບຸນອອກພັນປະວໍລະນາ ແລະ ຊ່ວງເຮືອປະເພນີປະຈຳປີ 2014 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 8-9

ຕຸລານີ້, ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສະເໜີເຈດຈຳນົງຂອງຕົນ ທີ່ຈະສົ່ງເຮືອປະເພດຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ

ແຂ່ງຂັນແລ້ວ 52 ລຳ, ໃນນີ້ມີເຮືອສູດຊາຍ (55 ສີພາຍ) ຈຳນວນ 7 ລຳ, ເຮືອປະເພນີຊາຍ (55 ສີພາຍ) 13 ລຳ, ປະ

ເພນີຍິງ (45-55 ສີພາຍ) 5 ລຳ ແລະ ເຮືອກິລາ (12 ສີພາຍ) ຈຳນວນ 27 ລຳ.

 

ໃນນີ້ມີເຮືອຊ່ວງຈາກບ້ານ, ເມືອງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພິເສດໄດ້ມີເຮືອຊ່ວງ

ຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 8-9 ຕຸລາທີ່ມາ ເຖິງໃນ

ນີ້ວັນທີ 8 ແມ່ນການແຂ່ງຂັນເຮືອປະເພນີຍິງ ແລະ ວັນທີ 9 ແມ່ນເຮືອຊາຍ.

 

ສ່ວນລາງວັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບມີ: ສຳລັບເຮືອປະເພນີ ແລະ ເຮືອສູດລາງວັນທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບຂັນເງິນນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ ມູນຄ່າ

10 ກວ່າກີບ ພ້ອມເງິນລາງວັນ 21 ລ້ານກີບ, ລາງວັນທີ 2 ຈະໄດ້ຮັບຂັນເງິນ ນ້ຳໜັກ 750 ກຼາມ ມູນຄ່າ 7 ລ້ານກວ່າ

ກີບ, ພ້ອມເງິນລາງວັນ 15 ລ້ານກີບ, ລາງວັນ ທີ 3 ຈະໄດ້ຮັບຂັນເງິນນ້ຳໜັກ 500 ກຼາມ ມູນຄ່າ 5 ລ້ານກວ່າກີບ

ພ້ອມເງິນລາງ ວັນ 10 ລ້ານກີບ, ລາງວັນທີ 4 ຈະ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 5 ລ້ານກີບ, ສ່ວນ ລາງວັນເຮືອຊ່ວງກິລາ 12 ສີພາຍ

ລາງວັນທີ 1 ຈະໄດ້ ຮັບຂັນໂລ້ ມູນຄ່າ 4 ແສນກ່ວາກີບ ພ້ອມເງິນສົດ 8 ລ້ານກີບ, ລາງ ວັນທີ 2 ຂັນໂລ້ ມູນຄ່າ 3 ແສນ

ກວ່າກີບ ພ້ອມເງິນສົດ 6 ລ້ານ ກີບ, ລາງວັນທີ 3 ຂັນໂລ້ ມູນຄ່າ 2 ແສນກວ່າກີບ ພ້ອມເງິນລາງ ວັນ 4 ລ້ານກີບ

ແລະ ລາງວັນທີ 4 ຈະໄດ້ຮັບເງິນ ສົດ 2 ລ້ານກີບ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີລາງວັນເຮືອ ເຊີ້ງງາມລາງວັນທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບ 5

ລ້ານກີບ, ລາງວັນທີ 2 ຈະໄດ້ ຮັບ 3 ລ້ານກີບ ແລະ ລາງວັນທີ 3 ຈະໄດ້ຮັບເງິນ 2 ລ້ານກີບ; ສຳ ລັບລາງວັນເຮືອໄຟງາມ

ລາງ ວັນທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບ 3 ລ້ານກີບ, ລາງ ວັນທີ 2 ໄດ້ຮັບ 2 ລ້ານກີບ ແລະ ລາງວັນທີ 3 ຈະໄດ້ຮັບ 1 ລ້ານກີບ; ລາງວັນ

ເຮືອໄຟ (ທຳ ລາຍສະຖິຕິ) ຈະໄດ້ຮັບ 3 ລ້ານ, ລາງວັນເຮືອເອ້ງາມຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ 2 ລ້ານກີບ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ