ນູແວນເຊລັງ ຍົກເລີກຍຸດທະສາດ “Zero Covid” ຍ້ອນຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ

0
206

ນູແວນເຊລັງເປັນປະເທດສຸດທ້າຍທີ່ຍົກເລີກຍຸດທະສາດ Zero Covid ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດລະບຸເວລາຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ໄດ້ ໂດຍສາຍພັນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ສູງໃນຂະນະນີ້ແມ່ນສາຍພັນເດລຕ້າ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບໃໝ່ ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2021 ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ ປະເທດຈະບໍ່ດໍາເນີນວິທີການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອເປັນສູນອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື Zero Covid ຍ້ອນວ່າການລັອກດາວໃນເມືອງໂອກແລນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ທາງລັດຖະບານຂອງນິວຊີແລນຈຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດໃນການເອົາຊະນະກັບໂຄວິດ-19. 

ປະເທດນູແວນເຊລັງເປັນປະເທດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບເຕັມທີ່ ແລະ ນີ້ກໍເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມີການຍົກເລີກຍຸດທະສາດ Zero Covid ແລ້ວຫັນປ່ຽນມາເປັນຍຸດທະສາດການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢູ່ກັບໂຄວິດ-19 ແທນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Moneyandbanking