ນາຍົກຯເນັ້ນ ໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ຈັດເກັບລາຍຮັບ! ຮຽກຮ້ອງນັກທຸລະກິດ ຮັກຊາດຕ້ອງເສຍພາສີ-ອາກອນ!

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງຊາດ, ພາຍຫລັງເຫັນວ່າກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ມີຍັງບໍ່ຮັດກຸມ ແລະ ບໍ່ທັນຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມຮ້ອງການພັດທະນາຂອງປະເທດ ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດພັນທະ ເສຍພາສີ-ອາກອນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ການເນັ້ນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງເດືອນມິຖຸນາ, ກໍລະກົດ, ສິງຫາ, ກັນຍາ ແລະ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານ ຄືເດືອນຕຸລາ, ພະຈິກ ແລະ ທັນວາປີ 2016 ລວມທັງແຜນປັບປຸງ ລະບົບເສດຖະກິດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໄລຍະກາງ ເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຄະນະລັດຖະບານ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ, ຄົ້ນຄວ້າບັນດາມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ການໃຊ້ຈ່າຍກອງທຶນທາງ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຮັດກຸມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງບັນດາມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ໃນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຄືນໃໝ່, ເຂັ້ມງວດການເກັບພາສີ-ອາກອນ ການນຳເຂົ້າລົດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາລົດຄ້າງສາງ ແລະ ອັນຮີບດ່ວນສຳຄັນສຸດ ແມ່ນໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຮັດກຸມ, ໂປ່ງໃສ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານພາສີ-ອາກອນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ບໍລິສຸດໂປ່ງໃສ, ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ບໍ່ດີຕ່າງໆ ໃນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໝົດໄປ. ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານຂໍຊົມເຊີຍນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຕິບັດພັນທະເສຍພາສີ-ອາກອນ ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງເຖິງຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດຈົ່ງຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດພັນທະເສຍພາສີ-ອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍດ້ວຍ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ລພນ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!