ນັກວິໄຈພັດທະນາມືທຽມພ້ອມປະສາດສຳພັດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກ

Charity Mcfarland ອາສາສະໝັກໃນການວິໄຈກ່າວວ່າ ມືທຽມໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໜ້າກວ່າເກົ່າຫຼາຍ ແຕ່ຍັງຕ້ອງພັດທະນາຕໍ່ໄປ

Janelle Clark ນັກວິໄຈວິທະຍາໄລ Rice ກ່າວວ່າເທັກໂນໂລຢີ haptics ປັດຈຸບັນໄດ້ເຮັການທົດລອງສ້າງມືທຽມ Rice Haptic Rocker ເປັນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດຮຽນແບບຄວາມຮູ້ສຶກທາງປະສາດສຳພັດຂອງອະໄວຍະວະໄດ້ແທ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜິວສຳພັດ ການຈັບ ການກະທົບທີ່ຜິວໜັງ ແຮງບີບນິ້ວມື ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບອກໄດ້ວ່າສິ່ງຂອງທີ່ມືທຽມຈັບຢູ່ນັ້ນກຳລັງຈະຫຼຸດອອກຈາກມືເປັນຕົ້ນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.