ນັກວິສະວະກຳຈີນ ພັດທະນາຕູ້ເອທີເອັມ ສາມາດຈື່ຈຳໃບໜ້າເຈົ້າຂອງບັດໄດ້!

EyWwB5WU57MYnKOuXxylPPh2CZyzFbtRtzWSDxaKZo3Vbssy8WDSQu

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນານີ້ວ່າ ນັກວິໄຈຈີນ ໄດ້ພັດທະນາຕູ້ເອທີເອັມ ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີຈື່ຈຳໃບໜ້າຂອງຄົນໄດ້ໃນຕົວ ອັນຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາອາຊະຍາກຳ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕູ້ເອທີເອັມ.

ແຫລ່ງຂ່າວຂອງຈີນໄດ້ລະບຸວ່າ ຕູ້ເອທີເອັມທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນປະເທດຈີນທຸກວັນນີ້ ແມ່ນລ້ວນແຕ່ອາໄສເຕັກໂນໂລຊີຈາກຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ໂດຍຕູ້ເອທີເອັມໃໝ່ນີ້ຜະລິດໂດຍຄົນຈີນເອງ ສາມາດນັບທະນາບັດໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດດັກກວດຈັບເງິນປອມໄດ້ອີກດ້ວຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງສາມາດຈື່ຈຳໃບໜ້າເຈົ້າຂອງບັດເອທີເອັມໄດ້ອີກ ເຊິ່ງຖືເປັນຄວາມສາມາດຂອງນັກວິສະວະກຳຈີນລ້ວນໆ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນໃນວົງນັກສັງເກດການວ່າ ຖ້າຫາກມີການນຳໃຊ້ຕູ້ເອທີເອັມດັ່ງກ່າວນີ້ແທ້ຈິງ ແລະ ເກີດມີກໍລະນີບາງໄປດັດແປງເຮັດສັນຍະກຳໃບໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບເສດຖີຄົນໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ແລ້ວຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.