ນະຄອນຫລວງຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫລວງປອດຢາເສບຕິດໃນປີ 2015

 

ທ່ານ ຊື່ນຊ່ວງ ດວງຕາວິໄລ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດນະຄອນຫລວງ

ວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫລວງປອດຢາເສບຕິດໃນປີ 2015 ນີ້ ແລະ ມາ

ຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດຂຶ້ນບັນຊີເປົ້າໝາຍສະຖານມົ້ວສຸມ 380 ຈຸດ ແລະ ຜູ້ພົວພັນສິ່ງເສບຕິດ 7.700 ກວ່າຄົນ,

ໃນນັ້ນຍິງ 500 ກວ່າຄົນ, ຂະນະທີ່ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2014 ນີ້, ມີຄະດີຢາເສບຕິດເກີດຂຶ້ນ 241 ເລື່ອງ, ສາມາດ

ກັກຕົວຜູ້ກະທຳຜິດ ໄດ້ 482 ຄົນ, ຍິງ 77 ຄົນ ແລະ ຍຶດຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

 

ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ຢູ່ນະ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 418 ບ້ານ, ໃນນີ້ ໄດ້ປະກາດບ້ານເປັນບ້ານປອດຢາເສບຕິດແລ້ວ 315 ບ້ານ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສູ້

ຊົນ ໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2015 ທີ່ຈະເຖິງນີ້, ໂດຍຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ 10 ບ້ານຈຸດສຸມໃນ 3 ເມືອງຄື ເມືອງຈັນທະບູລີ

7 ບ້ານ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ 2 ບ້ານ ແລະ ເມືອງສັງທອງ 1 ບ້ານ ເພື່ອສ້າງເປັນບ້ານປອດຢາເສບຕິດຕົວແບບ, ພ້ອມ

ທັງເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ລຽບຕາມຊາຍແດນແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ແຂວງໜອງຄາຍ ແລະ ແຂວງເລີຍ (ປະເທດໄທ) ຈຳນວນ 101 ບ້ານ, ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມ

ຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນບັນຫາຢາເສບຕິດ ລຽບຕາມຊາຍແດນ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ

ການບຳບັດແລ້ວກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີວຽກ

ເຮັດງານທຳ ດ້ວຍການຈັດເຝິກອົບຮົມສົ່ງເສີມສີມືແຮງງານ, ວິຊາຊີບຕ່າງໆເພື່ອຫລີກເວັ້ນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ບັນ

ຫາສັງຄົມອື່ນໆ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ