ນອນໜ້ອຍສົ່ງຜົນຮ້າຍແນວໃດຕໍ່ຮ່າງກາຍ?

0
1717

ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ການພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ຫຼື ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍໃນແຕ່ລະວັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ! ນອນໜ້ອຍສ່ຳໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່າພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ? ຄຳຕອບກໍຄື ການທີ່ຮ່າງກາຍປະສົບກັບພາວະພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເໝື່ອຍ ທັງຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ອາລົມ ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຫງຸດງິດ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຊ້າລົງ ນອກ ຈາກນີ້ ການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຍັງເຮັດໃຫ້ສ່ຽງເກີດອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນພະຍາດເບົາ ຫວານ ພະຍາດຫົວ ໃຈ ແລະ ພະຍາດຕຸ້ຍ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ການພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍຄື ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການນອກຫຼັບພັກຜ່ອນໜ້ອຍ-ຫຼາຍແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາວມຕ້ອງການພັກຜ່ອນນີ້ກໍຍັງປ່ຽນແປງໄປຕາມອາຍຸຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນດັ່ງນີ້ ເດັກອ່ອນຄວນນອນວັນລະ 16-18 ຊົ່ວໂມງ ເດັກໄວຮຽນ 10-12 ຊົ່ວໂມງ ໄວໜຸ່ມຄວນນອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ແມ່ນຄວນໄດ້ນອນພັກຜ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 7-9 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ.

ສຳລັບຄົນທີ່ນອນພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍກໍຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນປະສິດທິພາບດ້ານການຄິດຫຼຸດລົງ ນອນບໍ່ຫຼັບ ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຊຶມເສົ້າ ຫຼົງໆລືມໆ ປະສົບອຸບັດ ເຫດໄດ້ງ່າຍ ນ້ຳໜັກເພີ່ມ ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງພະຍາດຮ້າຍຕ່າງໆ ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກ ຜິດປົກກະຕິ ສ່ຽງເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ພະຍາດຫົວໃຈ ມະເຮັງລຳໄສ້ ແລະ ພະຍາດຫຼອດເລືອດ.

ວິທີແກ້ໄຂ  ສຳລັບທ່ານທີ່ມີບັນຫານອນຫຼັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ນອນຫຼັບຍາກ ກໍລອງນຳເອົາບາງວິທີດັ່ງທີ່ນຳມາສະເໜີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄປລອງປະຕິບັດເຊັ່ນ ຝຶກເຂົ້ານອນໃຫ້ເປັນເວລາ ຫຼີກເວັ້ນອາຫານ ແລະ ພຶດຕິກຳສ່ຽງຕ່າງໆ ບັນທຶກການນອນ ຜ່ອນຄາຍຈິດ ໃຈກ່ອນນອນ ສ້າງບັນຍາກາດໃນການນອນ ຝຶກການນອນທີ່ຖືກສຸຂະລັກສະນະ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

 

ຮຽບຮຽງ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ຮູບພາບ: iStock