ທ່ານເຄີຍໃຊ້ຄຳນີ້ບໍ? ເພິ່ນມັກໃຊ້ຄຳນີ້ໃນສຳນວນທີ່ວ່າ ‘ເຮັດໄປຕາມຂະເຍີມ’.

0
157

ທ່ານເຄີຍໃຊ້ຄຳນີ້ບໍ? ເພິ່ນມັກໃຊ້ຄຳນີ້ໃນສຳນວນທີ່ວ່າ ‘ເຮັດໄປຕາມຂະເຍີມ’.

12219574_564774417009327_870209461266404234_n

ຄຳຕອບ:
‘ຂະເຍີມ’ ເປັນຄຳລາວແທ້ທີ່ເຄີຍໃຊ້ມາແຕ່ດັ້ງເດີມ ຖ້າເຮົາໄປອ່ານບົດວັນນະຄະດີເລື່ອງ ພະເວດສັນດອນ ກໍມີການນຳໃຊ້ຄຳນີ້: “ຕາມຂະເຍີມຄົນໃບ້ ໃຈເບົາເວົ້າມໍ່…”.
‘ຂະເຍີມ’ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ວາດ, ຊົງ, ຍະຖາກຳ. ເວລານຳໃຊ້ມັກມີຄຳວ່າ ‘ຕາມ’ ນຳໜ້າ ເຊັ່ນ ‘ເຮັດໄປຕາມຂະເຍີມ’ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍດຽວກັບ ‘ເຮັດໄປຕາມວາດ’ ຫຼື ‘ເຮັດໄປຕາມຍະຖາກຳ’.
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄຳລາວທີ່ເຄີຍໃຊ້ມາແຕ່ດັ້ງເດີມ, ເຮົາກໍຄວນນຳມາເວົ້າແລະຂຽນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

ທີ່ມາ ເພຈພາສາລາວ

ພາສາລາວ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.