ທົ່ວໂລກກໍາລັງເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງແລມດາ (Lambda) ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່

0
1177

ໃນຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກໃນຊ່ວງນີ້ຍັງຖືໄດ້ວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຫຼາຍໆສາຍພັນ ແລະ ມີອີກສາຍພັນໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງເປັນທີ່ເຝົ້າລະວັງຂອງຫຼາຍປະເທດນັ້ນກໍຄື: ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແລມດາ (Lambda) ທີ່ເປັນໂຄວິດກາຍພັນສາຍພັນໃໝ່ທີ່ຕ້ອງມີການລະວັງເຖິງການລະບາດທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາ.

ສໍາລັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແລມດານີ້ແມ່ນເລີ່ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຜ່າມາ ເຊິ່ງກວດພົບເຊື້ອຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ທີ່ປະເທດເປຣູ ແລະ ມີການລາຍງານເຖິງການແຜ່ລະບາດທີ່ໄວ ລວມທັງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈາກປະເທດເປຣູສ່ວນໃຫຍ່ 80% ແມ່ນຕິດເຊື້ອສາຍພັນແລມດາ.

ໃນໄລຍະເວລາພຽງ 4 ອາທິດ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແລມດາກໍສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄປເຖິງ 30 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງທາງດ້ານການຕິດເຊື້ອໄວກວ່າສາຍພັນເດລຕາ ເຊິ່ງສາມາດທົນຕໍ່ວັກຊີນໄດ້ຫຼາຍກວ່າໄວຣັສຊະນິດອື່ນໆ.

ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແລມດາມີການປ່ຽນແປງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບເຮັດໃຫ້ມັນແຜ່ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ກັບໂປຣຕີນຕ້ານເຊື້ອໂຣກໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ ແລະ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແລມດາກໍຖືກຈັດໃຫ້ເປັນສາຍພັນທີ່ເຝົ້າລະວັງ.