ທົ່ວປະເທດ ປູກພືດລະດູຝົນໄດ້ແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 228 ພັນເຮັກຕາ!

ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກພືດລະດູຝົນ ມາຮອດປັດຈຸບັດນີ້ ທົ່ວປະເທດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 228 ພັນເຮັກຕາ ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 586.300 ເຮັກຕາ, ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະບວນການປູກສາລີ ແລະ ຖົ່ວ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ປະຕິບັດໄດ້ 122 ພັນເຮັກຕາ, ຮອງລົງມາແມ່ນຂະບວນການປູກເຜືອກມັນ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງພາກກາງ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 67 ພັນເຮັກຕາ, ພາກໃຕ້ 38 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ການປັກດຳເຂົ້ານາປີ ຂອງກະສິກອນທົ່ວປະເທດ ກໍສຳເລັດປະມານ 323 ພັນຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 41% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 787.500 ເຮັກຕາ, ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນບັນດາແຂວງພາກກາງ ສາມາດປັກດຳໄດ້ 222 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 40% ຂອງແຜນການ, ພາກໃຕ້ປະຕິບັດໄດ້ 66 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 30 %, ພາກເໜືອປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 34 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 32 % ຂອງເນື່ອທີ່ແຜນການ, ຂະນະທີ່ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເອງ ກໍໄດ້ນຳສົ່ງພະນັກງານວິຊາການຂອງຕົນ ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນຂະບວນ, ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ແນະນຳ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາການ ໃຫ້ກະສິກອນ ເພື່ອສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບ ການຜະລິດສູງຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງຂາດເຂີນ, ສ່ວນການປູກເຂົ້າເນີນສູງ(ເຂົ້າໄຮ່) ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 70 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 70 % ຂອງແຜນການ  ແລະ ຄາດວ່າ ການປູກເຂົ້າຂອງກະສິກອນທົ່ວປະເທດ ຈະສຳເລັດ 100% ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ລພນ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!