ທະຫານເກົາຫຼີໃຕ້ເຝິກໜັກ ເຄັ່ງຄຽດແຂວນຄໍຕາຍ 2 ຄົນ

EyWwB5WU57MYnKOuFZmhPVxyY2u1zZV2W0sov98zVfqdg00MBhSvGx

 

ພົບສົບສອງທະຫານເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນສະພາບແຂວນຄໍຕາຍ ທີ່ຄ້າຍທະຫານ 2 ແຫ່ງ ຕິດຊາຍແດນທາງເໜືອ

ຂອງປະເທດ ສື່ມວນຊົນເຊື່ອ ລົງມືຈົບຊີວິດຕົນເອງ ອາດເປັນເພາະການເຝິກທະຫານມີຄວາມກົດດັນສູງ

ຈົນເຮັດໃຫ້ເຄັ່ງຄຽດໜັກ.

 

ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຖະແຫຼງເມື່ອວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2014 ເຖິງສາເຫດການຕາຍຂອງທະຫານພັນທະ 2 ຄົນ

ນາມສະກຸນຊິນ ແລະ ປາກ ເຊິ່ງຂ່າວບໍ່ໄດ້ລະບຸບອກຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຄູ່ຖືກພົບເປັນສົບໃນສະ

ພາບແຂວນຄໍໃນຄ້າຍທະຫານ 2 ແຫ່ງ ຕິດຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເມື່ອວັນທີ 27 ກໍລະກົດ

ໂດຍຄ້າຍໜຶ່ງເປັນຄ້າຍທະຫານເກົ່າ ທີ່ເຄີຍເກີດເຫດພົນທະຫານນາມສະກຸນ ລິມ ກໍ່ເຫດໄລ່ຍິງເພື່ອນທະ

ຫານຮ່ວມກອງທັບເສຍຊີວິດ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ເຊິ່ງຄາດວ່າທະຫານທັງ 2 ຄົນຂ້າຕົນເອງຕາຍ

ເພາະຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ອີກທັງຍັງມີປະຫວັດເຂົ້າຮັບການບຳບັດອາການທາງຈິດມາກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ກອງທັບ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ສັ່ງສອບສວນເພີ່ມຕື່ມວ່າ ເຫດສະຫຼົດທັງ 2 ກໍລະນີ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ຫຼື ບໍ່.