ຖ້າຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດ ກໍ່ຢ່າຟ້າວພໍໃຈສິ່ງໃດງ່າຍໆ

0
1416

success_puzzle

ຄົນທີ່ປະສ​​ົບຄວາມສຳເລັດ​ຈະຕ້ອງການໃຫ້ຜົນງານຂອງຕົນເອງອອກ​ມາ “ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຕິ” ແລະ ມັກຈະມີເປົ້າໝາຍ​ໃໝ່ໆ ທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໄປໃຫ້​ເຖິງໃຫ້ໄດ້

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ນັກກິລາທີ່​ສ້າງຜົນງານໄດ້ດີ​ເລີດໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຊົມ ເມື່ອນັກຂ່າວສຳພາດ​ເຖິງເປົ້າໝາຍ ຕໍ່ໄປຂອງເຂົາ ກໍ່ຄົງບໍ່ມີໃຜຕອບວ່າ ເຂົາພໍໃຈຫຼາຍ ແລະ ຈະຢຸດຄວາມສາມາດໄວ້ພຽງ​ເທົ່ານີ້ ທຸກຄົນລ້ວນ​ແຕ່ມີການ​ເບິ່ງເປົ້າໝາຍທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາຝີມືຄວາມສາມາດໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປອີກ ທຸກຄົນຈຶ່ງມັກຈະຕອບວ່າ “ຢາກ​ເຮ​ັດໃຫ້ໄດ້ດີກວ່ານີ້ອີກ”

ແມ່ນແຕ່ແຊມປ໌ໂລກ ກໍ່ຍັງຕ້ອງມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັກສາແຊມປ໌ເອົາໄວ້ໃຫ້ໄດ້ ຊຶ່ງບໍ່​​ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ເພາະຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາຈະຕ້ອງຝຶກຊ້ອມຢ່າງໜັກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂຶ້ນມາເປັນເບີໜຶ່ງແທນທີ່ເຂົາ ເມື່ອ​ໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຂົາ ຢຸດພັດທະນາ ບໍ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເມື່ອນັ້ນຄົນທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຈະຂຶ້ນມາແທນທີ່ເຂົາ ແລະ ອາດແຊງໜ້າເຂົາໄປໄກໃນທີ່ສຸດ

ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ກໍ່ຄື ຄົນທີ່​ເຮັດໃຫ້​ເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປມັກຈະພໍໃຈແລ້ວກັບຜົນງານທີ່​ໄດ້​ພຽງ 80% ຂອງເປົ້າໝາຍ ແລ້ວ​ເອີ້ນ​ລະດັບຂອງຜົນງານວ່າພໍໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຢຸດຄວາມພະຍາຍາມໄວ້ພຽງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ການ​ເຮັດໄດ້ພຽງ “ພໍໃຊ້” ນັ້ນບາງຄັ້ງທຽບເທົ່າກັບ “​ເຮັດ​ບໍ່​ໄດ້” ດ້ວຍ​ຊ້ຳ ເນື່ອງຈາກລະດັບທີ່ວັດວ່າ “ສຳເລັດ” ຂອງເຂົານັ້ນຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບ “ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຕິ” ​ເທົ່າ​ນັ້ນ

ໃນໂລກຂອງຄົນ​ເຮັດ​ວຽກ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍໃນການ​ເຮັດ​ວຽກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເປົ້າໝາຍ​ລາຍເດືອນ ເປົ້າໝາຍລາຍໄຕມາດ ຫຼື ເປົ້າໝາຍ​ລາຍປີ ຄົນແຕ່ລະຄົນ​ ເຖິງຈະຢືນຢູ່ຈຸດດຽວກັນກໍ່ຕາມ ​ແຕ່ຍັງຕີຄວາມໃນເລື່ອງຂອງເປົ້າໝາຍບໍ່ຄືກັນ ​ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມຸ່ງໝັ້ນໃນການສະແຫວງຫາຄວາມບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຕິ ກັບຄົນທີ່ພໍໃຈໃນຜົນ​ໄດ້​ຮັບທີ່ໄດ້ 80% ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ການບັນລຸຜົນທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ: ເປົ້າໝາຍຄື ຕ້ອງ​ເຮັດໃຫ້ຍອດຂາຍ​​ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະຖືວ່ານີ້ຄືເປົ້າສຳລັບກ້າວສູ່ຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຖ້າ​ເຮັດເປົ້ານີ້​ສຳ​ເລັດຈະໄດ້ໄປຢືນລໍຖ້າ ເພື່ອ​ເຮັດເປົ້າຕໍ່ໄປ

ແຕ່ສຳລັບຄົນທົ່ວໆໄປ ພໍ​ເຮັດໄດ້ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ກໍ່ດີໃຈໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຢຸດ ເພາະ​ເບິ່ງ​ບໍ່ເຫັນຂັ້ນຖັດໄປທີ່ຈະຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕໍ່ ຊຶ່ງກໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາຂອງມະນຸດທີ່ເມື່ອ​ເຮັດ​ວຽກແລ້ວກໍ່ຢາກຈະພັກ ​ເຖິງຄົນທັງສອງປະເພດຈະມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍຄື​ກັນ ແຕ່ເປົ້າໝາຍທີ່ວາດໃນໃຈຂອງທັງສອງຄົນ ກັບເປັນຄົນລະເປົ້າໝາຍກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ເກັ່ງເປັນຄົນບໍ່ເອົາການເອົາງານ ແຕ່ເປັນເພາະ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຄິດ​ບໍ່​ເຖິງວ່າ ຖ້າ​ເຮັດໄດ້ຕາມເປົ້າແລ້ວ ຍັງມີສິ່ງ​ໃດທີ່ຈະຕ້ອງ​ເຮັດ​ຕໍ່ອີກ

ຖ້າຢາກຈະເປັນຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຕາມລະດັບຄວາມເກັ່ງຂອງຕົນ ເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຈະດີຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຖ້າ​ເຮັດ​​ແບບນັ້ນໜ້າຈະໄດ້ດີກວ່ານີ້ ​ເທື່ອໜ້າລອງ​ເຮັດອີກວິທີໜຶ່ງ​ເບິ່ງດີກວ່າ ຫາວິທີພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຢ່າຟ້າວພໍໃຈສິ່ງ​ໃດ​ງ່າຍໆແລ້ວຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ເພາະມັນຄືອຸປະສັກທີ່​ເຮັດໃຫ້ໄປບໍ່​ເຖິງຄວາມສຳ​ເລັດຈັກ​ເທື່ອ ຈົ່ງ​ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ ແລ້ວຈະພົບວ່າຍັງມີຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໆ ທີ່ລໍຖ້າຢູ່ໃນຂັ້ນຕໍ່ໆໄປ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ: http://th.jobsdb.com/TH/TH/