ຕົວເລກງົບປະມານທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາໃນລາວ

ຕາມ​ຮ່າງ​ມະຕິ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານລັດຖະບານ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ຄາດຄະເນ​ໝົດ​ປີ 2017 ແລະ ແຜນການ​ປີ 2018 ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາແຜນ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປີ 2018 ຕາມ​ການ​ສະເໜີ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ ຄື: ລາຍ​ຮັບ​ທັງ​ໝົດ 24.452 ຕື້​ກີບ ໃນ​ນັ້ນ ລາຍ​ຮັບພູດ​ສູນ​ກາງ 20.472 ຕື້​ກີບ ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ພູດ​ທ້ອງຖິ່ນ 4.979 ຕື້​ກີບ ລາຍ​ຈ່າຍ​ທັງ​ໝົດ 32.809 ຕື້​ກີບ ໃນ​ນັ້ນ ລາຍ​ຈ່າຍພູດ​ສູນ​ກາງ 23.832 ຕື້​ກີບ ແລະ ລາຍ​ຈ່າຍ​ພູດ​ທ້ອງຖິ່ນ 8.977 ຕື້​ກີບ ສ່ວນ​ການ​ຂາດດຸນ​ງົບປະມານ 7.357 ຕື້​ກີບ ເທົ່າ​ກັບ 4,92% ຂອງ GDP ແລະ ແຫຼ່ງ​ດຸນ​ດ່ຽງ​ງົບປະມານ 7.357 ຕື້​ກີບ.

ຄຽງ​ຄູ່​ນັ້ນ ກໍ່​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາການ​ແບ່ງ​ງົບປະມານ​ລາຍ​ຈ່າຍ ໃຫ້​ຂະແໜງການ​ສະເພາະ ຄື: ຂະແໜງການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກີລາ 4.004,53 ຕື້​ກີບ ໃນ​ນີ້ ລາຍ​ຈ່າຍ​ບໍລິຫານ​ປົກກະຕິ 3.390,38 ຕື້​ກີບ ລາຍ​ຈ່າຍ​ລົງທຶນ 614,15 ຕື້​ກີບ ໃນ​ນັ້ນ ທຶນຈາກ​ງົບປະມານ​ລັດ 102,21 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງ​ມອບ​ໃຫ້​ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ​ຈັດ​ສັນ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ໂຄງການສືບຕໍ່​ໂຄງການ​ສົມທົບ​ທຶນກັບ​ຕ່າງປະເທດ​ຕາມ​ສັນຍາ ສຳລັບ​ໂຄງການ​ສະເໜີ​ໃໝ່​ໃຫ້​ສຸມໃສ່​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ໃນ​ບັນດາ​ເມືອງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ຢ່າງ​ມີຈຸດ​ສຸມ ແລະ ຂະແໜງ​ສາ​ທາ​ລະນະ​ສຸກ 2.505,99 ຕື້​ກີບ ໃນ​ນີ້ ລາຍ​ຈ່າຍ​ບໍລິຫານ​ປົກກະຕິ 1.660,28 ຕື້​ກີບ ລາຍ​ຈ່າຍ​ລົງທຶນ 845,71 ຕື້​ກີບ ໃນ​ນັ້ນ ທຶນງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດ 52,79 ຕື້ກີບ ມອບ​ໃຫ້​ຂະແໜງການ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຈັດ​ສັນ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ໂຄງການ ສືບຕໍ່​ໂຄງການ​ສົມທົບ​ທຶນ​ກັບ​ຕ່າງປະເທດ​ຕາມ​ສັນຍາ ສຳລັບ​ໂຄງການ​ສະເໜີ​ໃໝ່​ໃຫ້​ສຸມ​ໃສ່​ການກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງ​ສຸກສາລາ ແລະ ບາງ​ໂຮງໝໍ​ເມືອງ​ ທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈກາງຂອງ​ການ​ບໍລິການ​ສາ​ທາ​ລະນະ​ສຸກ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ ອຸປະກອນການ​ແພດ​ທີ່​ຈຳເປັນ​ໃຫ້​ບັນດາເມືອງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ຢ່າງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ ແລະ ກອງ​ທຶນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ 28 ຕື້​ກີບ ເທົ່າ​ກັບ 1% ຂອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ທັງ​ໝົດ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນໃໝ່

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.