ຍີ່ປຸ່ນຈໍາກັດຜູ້ເຂົ້າຊົມ “ກິລາໂອລິມປິກ” ສູງສຸດ 10,000 ຄົນ!!

0
278

ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມະການໂອລິມປິກ (IOC), ຄະນະກໍາມະການພາຣາລິມປິກສາກົນ (IPC), ຄະນະກໍາມະການການຈັດການແຂ່ງຂັນໂຕກຽວ 2020 ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ປະກາດຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໄດ້ສູງສຸດພຽງ 10,000 ຄົນ ເຊິ່ງລະບຸວ່າຜູ້ເຂົ້າຊົມຈະຈໍາກັດຢູ່ທີ່ 50% ຂອງສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ສູງສຸດ 10,000 ຄົນຂອງສະຖານທີ່ການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມອາດຈະມີການປະກາດພາວະສຸກເສີນ ຫຼື ມາດຕະການສໍາຄັນອື່ນໆເພື່ອປ້ອງກັນໂຣກລະບາດ. ການຈໍາກັດຜູ້ເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງຈະລວມເຖິງການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມຈະຂື້ນຢູ່ກັບລາຍລະອຽດຂອງພາວະສຸກເສີນ ຫຼື ມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ.

ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດດັງຕະຫຼອດເວລາ, ຫ້າມເວົ້າສຽງດັງ ຫຼີກລ້ຽງການຊຸມນຸມແອອັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວນອອກຈາກສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນລະບຽບ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຊົມທີ່ເດີນທາງມາຍັງສະຖານທີ່ການແຂ່ງຂັນ ຕ້ອງເດີນທາງກັບບ້ານທັນທີຫຼັງການແຂ່ງຂັນແລ້ວ ລວມເຖິງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງການປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນເມື່ອມີການເດີນທາງລະຫວ່າງແຂວງ.