ຊົງ​ຜົມໄປ​ງານ​ລະ​ດັບ​ຄົນດັງ

0
1594

215006

       ຈະ​ໄປ​ງານ​ທັງ​ທີຖ້າ​ຈະ​ນ້ອຍ​ໜ້າ​ໃຜ​ກໍ​ບໍ່​ເອີ້ນວ່າ​ເຊ​ເລບ​ແນ່ນອນ ເພາະ​ບໍ່ດັງນັ້ນພຽງໜ້າ​ງາມ​ບໍ່​ພໍ​ແນ່ນອນ ຜົມ​ເຮົາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ງາມ​ໄປ​ນຳແຕ່​ຈະ​ງາມຈັກຄັ້ງ​​ມັນ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ແລ້ວ​ຄິດ​ອີກວ່າ​ຈະ​ແຕ່ງ​ແນວໃດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກະ​ເຮົາຫລື​ຈະ​ງາມ​​​ລົງ​ຕົວ​

215007215008

215009 215010

215011 (1)215013

215014215015

215016215018

215020215024