ຊູດປະຈໍາຊາດ ຂອງປະເທດອາຊ່ຽນ

0
785

1349168277

ຊຸດປະຈໍາຊາດອາຊຽນ 10 ປະເທດ

1 ປະເທດ ມາເລເຊຍ: ສໍາລັບຊຸດປະຈໍາຊາດມາເລເຊຍ ຂອງຜູ້ຊາຍມີຊື່ວ່າ ບາຈູເມລາຍູ (Baju Melayu) ປະກອບດ້ວຍເສື້ອອແຂນຍາວ ແລະ —ໂສ້ງຂາຍາວທີ່ເຮັດຈາກຜ້າໄໝ ຜ້າຝ້າຍ ຫຼື ອະໂພລິເອສເຕີຣ໌ ທີມີສ່ວນປະສົມຂອງຜ້າຝ້າຍ, ສ່ວນຊຸດຜູ້ຍິງ ຊື່ວ່າ ບາຈູກູຣູງ ( Baju Kurung) ປະກອບດ້ວຍເສື້ອຄູມແຂນຍາວ ແລະ ກະໂປງຍາວ ບາຂູ ເມລາຍູ.

2 ປະເທດຫວຽດນາມ: ຊຸດປະຈໍາຊາດຫວຽດນາມ ຊື່ວ່າ ອ່າວດາຍ (Ao dai) ເປັນຊຸດທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍ ຊຸດຜ້າໄໝທີ່ພໍດີກັບໂຕ ນຸ່ງກວມໃສ່ກັບໂສ້ງຂາຍາວ ຊຶ່ງເປັນຊຸດທີ່ມັກນຸ່ງໃນງານແຕ່ງງານ ແລະ ພິທີການສໍາຄັນຂອງປເທດມີລັກສະນະຄ້າຍ ຊຸດກີເພົ້າຂອງຈິນໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຊຸດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ຍິງຫວຽດນາມ ສ່ວນຜູ້ຊາຍຈະນຸ່ງຊຸດ ອ່າວດາຍ ໃນພິທີງານແຕ່ງ ຫຼືພິີງານສົບ

3 ປະເທດມ້ຽນມ່າ: ມີຊຸດປະຈໍາຊາດຊື່ວ່າ ລອງຍີ (Longyi) ເປັນຜ້້າສະໂລ່ງທີ່ນຸ່ງທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ໃນວາລະພິເສດຕ່າງໆ ຜູ້ຊາຍຂຈະໃສ່ເສື້ອເຊີດຄໍປົກຈີນແມນດາຣິນ ແລະ ເສື້ອຄຸມບໍ່ມີປົກ ບາງຄັ້ງຈະໃສ່ຜ້າປົກຫົວທີ່ເອີ່ນວ່າ ກອງບອງ (GuangBaung) ດ້ວຍ, ສ່ວນຜູ້ຍິງຈະໃສ່ເສື້ອ ຕິດກະດຸມໜ້າ ເອີ່ນວ່າ ຍີນຊີ (Yinzi) ຫຼືເສື້ອຕິດກະດຸມຂ້າງທີ່ເອີ້ນວ່າ ຍີນບອນ(Yinbon) ແລະ ໃສ່ຜ້າປົກບ່າທົບລອງຍີ.

4 ປະເທດບຣູໄນ: ຊຸດປະຈໍາຊາດຂອງບຣູໄນຄ້າຍຊຸດປະຈໍາຊາດຂອງມາເລເຊຍ ຊຸດຂອງຜູ້ຊາຍ ຊື່ວ່າ ບາຈູເມລາຍູ (Baju Melayu) ສ່ວນຊຸດຂອງຜູ້ຍິງ ຊື່ວ່າ  ບາຈູງກຸຣຸງ (Baju kurung) ແຕ່ຜູ້ຍິງ ບຣູໄນຈະແຕ່ງກາຍດ້ວຍເສື້ອຜ້າທີ່ມີສີສັນສົດໃສ ໂດຍສ່ວຍໃຫຍ່ຈະເປັນເສື້ອຜ້າທີ່ຄຸມຮ່າງກາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນຮອດຕິນ ສ່ວນຜູ້ຊາຍຈະແຕ່ງກາຍດ້ວຍເສື້ອແຂນຍາວ ເສື້ອຈະຍາວເຖິງຫົວເຂົ່າ  ນຸ່ງໂສ້ງຂາຍາວແລ້ວນຸ່ງສະໂລ່ງ ເປັນການສະທ້ອນວັດທະນາທໍາສັງຄົມແບບອະນຸລັກນິຍົມ ເພາະບຣູໄນເປັນປເທດ ມຸດສະລີມ ຈຶ່ງຕ້ອງແຕ່ງກາຍທີ່ປົກປິດ ແລະ ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ.

5 ປະເທດລາວ: ຊຸດປະຈໍາຊາດຂອງປະເທດລາວ ຜູ້ຍິງລາວນຸ່ງສີ້ນ ແລະ ໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ ສໍາລັບຜຸ້ຊາຍມັກນຸ່ງແບບສາກົນ ຫຼື ນຸ່ງຜ້າໂຈງກະເບນໃສ່ເສື້ອນອກທີ່ມີກະດຸມ

6 ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ: ຊື່ຊຸດປະຈໍາຊາດຂອງອິນໂດເນເຊຍວ່າ ເກບາຍາ (kebaya) ເປັັນຊຸດປະຈໍາຊາດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ສໍາລັບຜູ້ຍິງມີລັກສະນະເປັນເສື້ອແຂນຍາວຜ້າໜາຮັດກະດູມ ເສື້ອຈະມີສີສົດໃສ ຫຍິບປັກເປັນລາຍດອກໄມ້ ສ່ວນຜ້າທີ່ໃຊ້ຈະເປັນຜ້າແບບບາຕິກ, ສ່ວນກາຍແຕ່ງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍມັກຈະນຸ່ງເສື້ອແບບບາຕິກ ແລະ ນຸ່ງໂສ້ງຂາຍາວ ຫຼື ເຕລຸກເບສຄາພ(Teluk Beskap) ຊຶ່ງເປັນການແຕ່ງກາຍແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງເສື້ອຄຸມສັ້ນແບບຊະວາ ແລະ ສະໂລ່ງເມື່ອຢູ່ບ້ານ ຫຼື ປະກອບພິທີຕ້່າງໆ

7 ປະເທດຟີລິບປິນ: ຜູ້ຊາຍຈະນຸ່ງໂສ້ງ ຂາຍາວ ແລະິ ເສື້ອທີ່ເອີ່ນວ່າ ບາຣອງຕາກາລອກ (Balong Tagalog) ຊຶ່ງຕັດຫຍິບດ້ວຍຜ້າໄຍສັບປະຣົດມີບ່າ ຄໍຕັ້ງ ແຂນຍາວ ທີ່ປາຍແຂນເສື້ອຈະມີຫຍິບປຫັກລວດລາຍ ສ່ວນຜູ້ຍິງນຸ່ງກິໂປງຍາວໃສ່ເສື້ອສີຄຣີມ ແຂນສັ້ນຈັບຈີບຍົກຂຶ້ນເໜືອບ່າຄືກັບປີກຂອງແມງກະເບື້ອທີ່ເອີ້ນວ່າ  ບາລິນຕາວັກ (balintawak) ບາຣອງ ຕາກາລອກ ປະເທດຟີລິບປິນ

8 ປະເທດໄທ: ຊຸດປະຈໍາຊາດສໍາລັດຜູ້ຊາຍ ຊື່ວ່າ ເສື້ອພະຣາຊທານ ສໍາລັບຜູ້ຍິງເປັນຊຸດໄທປະກອບດ້ວຍສະໄບສຽງ ໃຊ້ຜາຍົກເຊີງ ຫຼືຍົກໝົດໂຕ ສ່ວນສີ້ນ ມີກີບຍົກຂ້າງໜ້າ ໃຊ້ສາຍແອວໄປຮັດ ສ່ວນທ່ອນເທີງເປັນສະໄບ ຂະຫຍິບໃຫ້ຕິດກັບສີ້ນເປັນທ່ອນດຽວກັນ ຫຼືຈະມີຜ້າສະໄບຫົ່ມຕ່າງຫາກກໍ່ໄດ້ ເປີດບ່າດ້ານໜຶ່ງ ຊ້າຍສະໄບຄູມບ່າ ປະຊ້າຍດ້ານຫຼັງ ຍາວຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ຄວາມສວຍງາມຢູ່່ທີ່ເນື້ອຜ້າ ແລະ ຫຍິຍ ແລະ ຮູບຊົງຂອງຜູ້ສ່ວມ ໃຊ້ເຄື່ອງປະດັບໄດ້ງົດງາມສົມໂອກາດໃນເວລາຄໍ່າຄືນ ໂດຍຊຸດໄທພະຣາຊນິຍົມແບ່ງອອກເປັນ 8 ປະເພດດັ່ງນີ້: 1 ຊຸດໄທເຮືອນຕົນ, 2 ຊຸດໄທຈິຕຣລດາ, 3 ຊຸດໄທອະມະຣິນ, 4 ຊຸດໄທບຣົມພິມານ, 5 ຊຸດໄທ ຈັກຣີ,​ 6 ຊຸດໄທ ຈັກະພັດ, 7 ຊຸດໄທ ດຸສິດ, 8 ຊຸດໄທ ສີວາໄລ

9 ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ: ຊຸດປະຂໍາຊາດຄື ຊໍາປອຕ (Sampot) ຫຼືຜ້ານຸ່ງກໍາປູເຈຍ ຕໍ່າດ້ວຍມືທັງແບບ ຫຼວມ ແລະ ແບບພໍດີ ຄາດທັບເສື້ອບໍລິເວນແອວຜ້າທີ່ເຮັດຈາກໄໝ ຫຼືຝ້າຍ ຫຼືທັງສອງຢ່າງ ລງມກັນ ຊໍາປອຕ ສໍາລັບຜູ້ຍິງຄ້າຍຄືກັບປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ທັງນີ້ ຊໍາປອຕ ມີຫຼາຍແບບຊຶ່ງຈະແຕກຕ່າງໄປຕາມແຕ່ລະຊົນຊ;ນຂອງສັງຄົມຂອງຊາວກໍາປູເຈຍ ຖ້າໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຈະໃຊ້ວັດສະດຸລາຄາບໍ່ສູງ ຊຶ່ງຈະນສົ່ງມາຈາກປະເທດ ຍີ່ປຸ້ນນິຍົມເຮັດລວດລາຍຕາມລວງຂວາງຖ້າເປັນຊະນິດຫຼູຫຼາ ຈະຕໍ່າດ້ວຍໄໝເງິນ ໄໝ່ຄໍາ

10 ປະເທດສິງກະໂປ: ສິງກະໂປບໍ່ມີຊຸດປະຈໍາຊາດເປັນຂອງຕົນເອງເນື່ີອງຈາກວ່າປະເທດສິງກະໂປແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຊື່ອຊາດ ຫຼັກໆ ໄດ້ແກ່ ຈິນ ມາເລເຊຍ ອິນເດຍ ແລະ ຊາວຢູໂຣບ ຊຶ່ງແຕ່ລະຊາດກໍ່ຈະມີຊຸດປະຊາດເປັນຂອງຕົນເອງເຊັ່ນ: ຜູ້ຍິງມາລາຍູໃນສິງກະໂປ ຈະໃສ່ຊຸດ ເກບາຍາ ເສື້ອຈະມີສີສັນສົດໃສ ປັກຫຍິບເປັນລາຍດອກໄມ້, ຫາກເປັນຊາວຈິນ ກໍ່ຈະໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ ຄໍຈິນເສື້ອຜ້າໜ້າຊ່ອນກະດຸມ ໃສ່ໂສ້ງຍາວໂດຍເສື້ອຈະໃສ່ຜ້າສີລຽບ ຫຼື ແພຈີນ

>>ຂອບໃຈ http://www.slideshare.net/Songsak1/10-17709471

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.