ຊື້ງໃນນ້ຳໃຈ! ເບິ່ງແລ້ວຈະຊື້ງ!

ຄົນຈົນມັກຄິດວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນລວຍໆ ຈຶ່ງໃຊ້ເງິນຟູມເຟືອຍ ຫຼືຂົນເງິນໄປຝາກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຫຍັງຄົນລວຍບໍ່ເອົາເສດເງິນ ໄປສ້າງໂຮງໝໍ ໂຮງຮຽນ ຖະໜົນຫົນທາງ ເພາະຜູ້ເຮັດຈະໄດ້ບຸນ ຜູ້ໃຊ້ກໍໄດ້ກຸສົນ ປະເທດຊາດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ. ຄົນຈົນມັກຄິດວ່າ ຖ້າລວຍໆ ຈະຊ່ວຍຄົນຈົນ ຈະສ້າງໂຮງຮຽນ ຈະສ້າງໂຮງໝໍ ຈະສ້າງສາທາລະນະປະໂຫຍດ… ທ່ານຜູ້ອ່ານລອງເບິ່ງຄລິບຕໍ່ລົງໄປນີ້ ທ່ານຈະຮູ້ເຖິງນ້ຳໃຈຂອງຄົນລວຍ ກັບຄົນຈົນມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? (ວິດີໂອນີ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນລາວເຮົາອາດຈະບໍ່ເປັນດັ່ງໃນວິດີໂອນີ້ກໍໄດ້)