ຈືນກ້ວຍຂາຍກໍມີລາຍຮັບຂໍພຽງໃຈມັກ ແລະສູ້ທົນ

0
1448

ການຈືນກ້ວຍຂາຍເປັນອີກທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍ ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບກໍຍັງເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະສາມດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວ.

ເໝືອນດັ່ງຄອບຄົວຂອງປ້າຍອດ ທີ່ມີອາຊີບເຮັດຈືນກ້ວຍຂາຍນັບແຕ່ປີ 1983 ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ 30 ກວ່າປີແລ້ວ, ອາຍຸຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ 70 ກວ່າປີ ແລະອາຍຸຂອງສາມີເພິ່ນກໍໄດ້ 80 ກວ່າປີແລ້ວ, ແຕ່ກໍຍັງສູ້ຊົນອົດທຸກອົດຍາກ ຈືນກ້ວຍຂາຍນຳກັນທຸກມື້ ປ້າຍອດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຈືນກ້ວຍໄດ້ໃຫ້ສຳ ພາດກັບນັກຂ່າວພວກເຮົາຮູ້ວ່າ: ເບື້ອງຕົ້ນຄອບຄົວມີອາຊີບເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາກໍຍັງບໍ່ກຸ້ມກິນໄປເກັບຂີ້ກະເດືອນຂາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍຍັງທຸກ ຍາກຄືເກົ່າເພາະລ້ຽງລູກ 7 ຄົນ, ຈາກນັ້ນຈິ່ງຫັນມາເຮັດອາຊີບຈືນ ກ້ວຍຂາຍເຮັດໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງປາ ກົດວ່າສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວພໍ ຢູ່ກິນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຈິ່ງຕັດສິນໃຈເອົາອາຊີບຈືນກ້ວຍເປັນຫຼັກການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຊື້ໝໍ້ຂາງສຳ ລັບຈືນ 2 ໜ່ວຍ, ນ້ຳມັນຈືນ 1 ປິດ (ປິດລະ 18 ລິດ), ກ້ວຍ 30 ຫວີຕໍ່ວັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເພີ່ມຂຶ້ນອີກໝໍ້ ຂາງຈືນ 6 ໜ່ວຍ ນໍ້າມັນຈືນ 5 ປິດ ກ້ວຍ 50 ຫວີຕໍ່ວັນ, ມາຮອດປະຈຸ ບັນໄດ້ເພີ່ມນ້ຳມັນຈືນຕື່ມອີກເປັນ 10 ປິດ, ກ້ວຍ 100 ຫວີຕໍ່ວັນ, ການລົງທຶນມື້ລະປະມານ 1,5-2 ລ້ານກີບ, ສ່ວນກຳໄລຈາກການ ຂາຍຈືນກ້ວຍໄດ້ປະມານ 1,2  ລ້ານກີບຕໍ່ວັນ, ປະເພດກ້ວຍທີ່ເອົາມາຈືນ ມີກ້ວຍດິບ ແລະກ້ວຍເຫີ່ມ, ຖ້າຢາກໃຫ້ຈືນກ້ວຍແຊບໃຫ້ເອົາຂີ້ເລື່ອຍຕຳ ແໜ້ນໃສ່ປິດນໍ້າມັນເປົ່າເຮັດເປັນເຕົາດັງຕາງຖ່ານ, ເຮັດໃຫ້ກ້ວຍຈືນກອບດີກິນແຊບ, ປະຈຸບັນລູກຄ້າມີ ທັງຜູ້ເກົ່າ ແລະໃໝ່ຈາກຫຼາຍໆບ່ອນມາຊື້ທຸກໆມື້ບໍ່ຂາດ.

ປ້າຍອດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຍັງໄດ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕົນເອງພູມໃຈກັບອາຊີບຈືນກ້ວຍຂາຍ, ເພາະໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ສາມາດລ້ຽງລູກທັງ 7 ຄົນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ ແລະສົ່ງເສີມການ ສຶກສາລູກຮຽນຈົບ 5 ຄົນ ໄດ້ມີອາຊີບລ້ຽງຕົນເອງ, ອີກ 1 ຄົນ, ແມ່ນຫາກໍຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຢູ່ ຕ່າງປະເທດ ແລະອີກຜູ້ໜຶ່ງກຳລັງ ຮຽນວິຊາສະເພາະ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຊື້ດິນໄດ້ 2 ຕອນ, ປຸກເຮືອນຢູ່ເປັນຂອງຕົນເອງໄດ້ 1 ຫຼັງ, ປຸກຫ້ອງແຖວໃຫ້ຄົນເຊົ່າໄດ້ 2 ຫ້ອງ ແລະຊື້ວັດຖຸອຸຸປະກອນຕ່າງໆພ້ອມດ້ວຍພາຫະນະມາຮັບໃຊ້ຄອບຄົວອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ, ນີ້ຄືຄວາມພະຍາຍາມ, ຄວາມມານະອົດທົນ ແລະພາກພຽງຂອງປ້າຍຍອດພ້ອມດ້ວຍສາມີຂອງເພິ່ນທີ່ ໄດ້ພ້ອມກັນສູ້ທຸກສູ້ຍາກມານໍາກັນແຕ່ຄາວຍັງໜຸ່ມຈົນອາຍຸໄດ້ 70-80 ປີ ກໍຍັງສູ້ຊີວິດ, ສູ້ວຽກສູ້ງານພື່ອລ້ຽງລູກຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວໄດ້ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ ທຸກຍາກໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ, ຖ້າຜູ້ໃດສົນໃຈຢາກຊິມຈືນກ້ວຍແຊບກະລຸນາໄປທີ່ຮ້ານປ້າຍອດຈືນກ້ວຍໄດ້ທີ່ຖະໜົນຄູວຽງ ບ້ານພະໄຊ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເດີ.