ງົບໜ່ອຍກໍທ່ຽວໄດ້!

0
550

ທ່ຽວແບບງົບໜ່ອຍທີ່ ສປປ ລາວ, ອີງຕາມວາລະສານ kiplinger ເຊິ່ງໄດ້ຈັດອັນດັບ ປະເທດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວຖືກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແລະລາວຕິດອັນໜຶ່ງ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ທ່ອງທ່ຽວຖືກທີ່ສຸດ (ຄ່າເດີນທາງ, ອາຫານ, ທີ່ພັກ…)

ສຳລັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວເຮົາ ກໍຄື ປະເທດໄທ ແມ່ນຕິດອາດັບ 4,

ປັດຈຸບັນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ລວມເຖິງບັນດາປະເທດໃນປະເທດອາຊຽນ ກໍເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວລາວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້, ສັງເກດໄດ້ຈາກຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ທັງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ.