ຄົນ 6 ປະເພດນີ້ ທີ່ຍຸງມັກກັດຫຼາຍທີ່ສຸດ

0
1855

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເວລາທີ່ເຮົານັ່ງກັບໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນ ເປັນຫຍັງຍຸງຄືມັກກັດແຕ່ເຮົາຄົນດຽວ ຫຼືເຈົ້າມັກຈະເຫັນໝູ່ເພື່ອນຄົນອື່ນທີ່ຍຸງມັກກັດ, ເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍບັງເອີນ ເພາະເຮົາສາມາດອະທິບາຍແບບວິທະຍາສາດໄດ້ ໂດຍແບ່ງຄົນອອກເປັນ 6 ປະເພດ ທີ່ຍຸງມັກກັດ ໃຜຮູ້ວ່າ ຕົນເອງຖືກກັບຂໍ້ໃດ ກໍຄວນຫຼີກລຽງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດອີກຕໍ່ໄປ

  1. ຍຸງມັກກັດຄົນທີ່ມີເຫື່ອອອກຫຼາຍ
  2. ຍຸງມັກກັດຄົນທີ່ໂຕຮ້ອນ ອຸນຫະພູມບໍລິເວນຜິວໜັງສູງ
  3. ຍຸງມັກກັດຄົນທີ່ຫາຍໃຈແຮງ ເພາະກາກບອນທີ່ປ່ອຍອອກມາ ກັບລົມຫາຍໃຈເປັນໂຕດຶງດູດຍຸງ
  4. ຍຸງມັກກັດເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ເພາະກິ່ນ ແລະລັກສະນະຜິວໜັງ
  5. ຍຸງມັກກັດຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເພາະໂຮໂມນແຕກຕ່າງກັນ
  6. ຍຸງມັກກັດຄົນທີ່ມັກໃສ່ເສື້ອສີເຂັ້ມເຊັ່ນ: ສີດຳ, ກົມ, ແດງ, ຂຽວ ຫຼາຍກວ່າສີຂາວ

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!