ຄົນບຣາຊິວຢາກກ້າມໃຫຍ່ ສີດນໍ້າມັນສ້າງກ້າມເນື້ອ ແຂນບ້ຽວຜິດປົກກະຕິ

0
2015

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວັນທີ 11 ຕຸລາວ່າ ມີຊາຍບຣາຊິວ ຄົນໜຶ່ງ ມີກ້າມໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະຮູບຊົງຜິດປົກກະຕິ ໂດຍເປີດເຜີຍວິທີການສ້າງກ້າມດ້ວຍການສີດສານທີ່ມີຊື່່ວ່າ “ຊິນໂທນ” ເຂົ້າກ້າມເນື້ອ

ວັນເດີ ເຊກາໂຕ ອາຍຸ 48 ປີພະນັກງານກໍ່ສ້າງ ມີກ້າມແຂນທີ່ມີຂະໜາດແທກໄດ້ 23 ນິ້ວ ລາວຍັງຕ້ອງການໃຫ້ກ້າມໃຫຍ່ຂຶ້ນອີກ, ພ້ອມໄດ້ເປີດເຜີຍວິທີການສ້າງກ້າມເນື້ອ ດ້ວຍການສີດນໍ້າເຂົ້າໄປໃນກ້າມເນື້ອທົ່ວຮ່າງກາຍ, ລາວບອກວ່າ ຕົນເອງເພີ່ມຂະໜາດກ້າມເນື້ອຕົ້ນແຂນທາງໃນຂຶ້ນມາສອງເທົ່າເປັນ 60 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ກໍຍັງຢາກໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນອີກ

ເຊກາໂຕ ເລົ່າວ່າ ຕົນເອງເຄີຍເປັນຄົນາທີ່ຈ່ອຍບໍ່ແຂງແຮງ ລາວຢາກໃຫ້ຕົນໂຕ, ກ້າມໃຫຍ່ຈຶ່ງໃຊ້ສານ “ສິນໂທນ” ສານທີ່ປະກອບດ້ວຍນໍ້າມັນຢາແກ້ປວດ ແລະທາດແອວກໍຮໍ ໂດຍເພື່ອນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໃນຕອນທຳອິດ ແລະໃຊ້ສີດເຂົ້າກ້າມເນື້ອຕະຫຼອດຈົນຕິດນັບແຕ່ຕອນນັ້ນມາ

ປະຈຸບັນ ເຊກາໂຕ ມີນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 55 ໂລເປັນ 80 ໂລ, ເຊິ່ງ ລາວເວົ້າວ່າ ສານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະບໍ່ມີແຟນ ເພາະກ້າມເນື້ອທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍຕົກໃຈ, ບາງຄົນເບິ່ງວ່າເປັນໂຕປະຫຼາດ. ການລາຍງານບອນກວ່າ ສານດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂຶ້ນໃນພາຍຫຼັງ ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງຕັດອະໄວຍະວະ