ຄາຣ์ພູລ (ການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ)

0
3105

Carpool ຫຼື ຄາຣ໌ພູລ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ, ການຮ່ວມໂດຍສານໃນເສັ້ນທາງດຽວກັນ ຫຼື ເສັ້ນທາງທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ທີ່ເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ: ‘’ທາງດຽວກັນ ໄປນໍາກັນ.’’ ໃນປັດຈຸບັນ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດໃນໂລກເຮົາເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທຸກຢ່າງມີລາຄາທີ່ສູງຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລາຄານໍ້າມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແນວຄິດ ‘’ຄາຣ໌ພູລ’’ ຈຶ່ງບໍ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນສັງຄົມຫຼາຍຂື້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄົນເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງອາໄສການເດີນທາງ ແລະ ຕ້ອງແບກຮັບພາລະສໍາລັບການເດີນທາງໃນແຕ່ລະມື້.

ມັນຈະດີກວ່າຖ້າພວກເຮົາຫັນມາໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງປະໂຫຍດຂອງຄາຣ໌ພູລ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ຫຼາຍ ຖ້າທຽບກັບການໃຊ້ລົດໃຫຍ່ 1 ຄັນ ທີ່ແລ່ນໃນໄລຍະທາງ 12 ກິໂລແມັດ, ຈະໃຊ້ນໍ້າມັນປະມານ 1​ ລິດ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຄົນ 4 ຄົນ ຂັບລົດໃຫຍ່ 4 ຄັນ ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນດຽວກັນໄປສູ່ຈຸດໝາຍດຽວກັນດ້ວຍໄລຍະທາງ 24 ກິໂລແມັດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼາຍເຖິງ 8 ລິດ, ແຕ່ຖ້າຄົນ 4 ຄົນໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນພຽງແຕ່ 1 ຄັນ ຈະໃຊ້ນໍ້າມັນພຽງແຕ່ 2 ລິດເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດນໍ້າມັນຫຼາຍເຖິງ 6 ລິດ.

ນອກຈາກນີ້, ຄາຣ໌ພູລ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະຢັດເງິນ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນທ້ອງຖະໜົນ​, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການປ່ອຍມົນລະພິດຈາກລົດໜ້ອຍລົງ ແລະ ຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມເດີນທາງທີ່ກໍາລັງເດີນທາງໄປທາງດຽວກັນນໍາອີກ.