ຂໍ້ຄວນລະວັງ ໃນການລ້ຽງປາຍາມໜາວ

1
390

ໃນລະດູຝົນ ປາທີ່ລ້ຽງໄວ້ໃນໜອງທຳມະຊາດ ຫລື ໃນກະຊັງ ມັກເກີດພະຍາດລະບາດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປາເປັນບາດ ເຊິ່ງເກີດຈາກເຊື້ອລາ ແລະ ຍ້ອນສະພາບອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດຂອງປາຫລຸດລົງ ແລະ ບໍ່ກິນອາຫານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ການຈຳໜ່າຍປາ ບໍ່ໄດ້ລາຄາສູງເທົ່າທີ່ຄວນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຂໍແນະນຳວິທີລ້ຽງປາໃນລະດູໜາວມາສະເໜີ.

ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ ຫລຸດຜ່ອນປະລິມານອາຫານລົງ ເພາະໃນລະດູໜາວ ອຸນຫະພູມໃນໂຕປາຈະຫລຸດຕ່ຳລົງ, ການເຜົາຜານກໍ່ຕ່ຳລົງ; ຢຸດການປ່ຽນນ້ຳໃນໜອງ ແລະ ບໍ່ຄວນນຳເອົານ້ຳຈາກທຳມະຊາດເຂົ້າໃສ່ໜອງ ເພາະອາດມີເຊື້ອພະຍາດປົນມານຳນ້ຳ; ເອົາປູນຂາວ ຫວ່ານໃສ່ໜອງ ໃນປະມານ 60-100 ກິໂລ ຕໍ່ໜຶ່ງໜອງ ແລະ ໃສ່ທຸກໆ 3 ອາທິດ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ. ສຳລັບປາທີ່ລ້ຽງໃນກະຊັງບໍລິເວນນ້ຳຕື້ນ ຄວນຍ້າຍກະຊັງໄປຢູ່ບໍລິເວນນ້ຳເລິກ ເພື່ອປັບອຸນຫະພູມ; ຖ້າວ່າປາໃນໜອງ ຫລື ກະຊັງຕາຍ ແມ່ນໃຫ້ຕັກເອົາປາອອກຢ່າງຮີບດ່ວນ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໄວ້ດົນ ເພາະຈະເປັນການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໃຫ້ປາໂຕອື່ນ ແລະ ເອົາປູນຂາວຫວ່ານໃສ່ໜອງ ທັນທີ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ.

 

ຂອບໃຈບົດຄວາມຈາກ:

ຂປລ

ຕິດຕາມເຮົາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!

1 ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.