ຂ່າວຮ້ອນ! ອາເມລິກາໂຈະການອອກວີຊ່າໃຫ້ຄົນລາວ

0
3123

The Laotian Times ລາຍງານວ່າ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ໂຈະການອອກວີຊ່າໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຄົນສັນຊາດລາວ ທີ່ສະໝັກຂໍວີຊ່າໃນລາວ ຫຼັງຈາກບໍ່ສາມາດຕົກລົງໄດ້ ເລື່ອງການສົ່ງຄົນລາວທີ່ຢູ່ອາເມລິກາກັບປະເທດ.

ອີງຕາມແຈ້ງການໃນເວັບໄຊ້ຂອງ ສະຖານເອກອັກຄະຖະລັດຖະທູດ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2020, ສ ອາເມລິກາ ຈະໂຈະການອອກວີຊ່າໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົນສັນຊາດລາວ, ຍົກເວັ້ນວີຊ່າບາງປະເພດເທົ່າໃນ (ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການ) ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ຈະເດີນທາງ ເຊິ່ງລະບຸໃນພາກທີ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ລາຍງານວ່າ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງອາເມລິກາໄດ້ແຈ້ງຫາ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວ່າປະເທດລາວປະຕິເສດ ຫຼື ຊັກຊ້າຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ ໃນການຮັບຄືນ ພົນລະເມືອງ, ວີຊ່າຕ່າງໆ, ຄົນສັນຊາດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ພັກອາໄສຢູ່ອາເມລິກາ ຕາມຄໍາສັ່ງສຸດທ້າຍໃນການຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງອອກຈາກສະຫະລັດ. ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ໂຈະການອອກວີຊ່າໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົນສັນຊາດລາວ ທີ່ໄດ້ສະໝັກຂໍວີຊ່າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຈໍາກັດ.

ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸຕື່ມວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບຸກຄົນທີ່ຍື່ນສະໝັກຂໍວີຊ່າຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ພະແນກກົງສູນຈະດຳເນີນການຕໍ່ເລື່ອງສຳພາບ ແຕ່ທາງກົງສູນຈະບໍ່ສາມາດອອກວີຊ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກໄດ້ ຈົນກວ່າຈະມີຄໍາສັ່ງປ່ຽນແປງ.