ຂ່າວປອມໃນອິນເດຍລະບາດໜັກເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນໄປໄດ້ຍາກຂື້ນ

0
1308

ຜົນຮ້າຍທີ່ຮຸນແຮງມາຈາກການປ່ອຍຂ່າວປອມເຮັດໃຫ້ປະເທດອິນເດຍຕ້ອງພົບກັບບັນຫາໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຍາກຂື້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ.

ສໍານັກຂ່າວຂອງອິນເດຍໄດ້ລາຍງານວ່າການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງພົບກັບບັນຫາຢ່າງໜັກຈາກການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ອອນລາຍ.

ຂ່າວປອມທີ່ແຜ່ລະບາດສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການໂພສຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຮອບທີ່ສອງຂອງອິນເດຍ ລວມໄປເຖິງເວົ້າເຖິງການເພິ່ມປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນໂດຍໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນມາປຸງແຕ່ງ ແລະ ປ່ອຍຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງວັກຊີນປ້ອງກັນ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອິນເດຍເຊື່ອວ່າສາເຫດອີກຢ່າງໜຶ່ງເກີດມາຈາກຄວາມເຊື່ອໃຈງ່າຍຂອງຜູ້ອ່ານຂ່າວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂ່າວຂຽນຂ່າວທີ່ບິດເບືອນຄວາມເປັນຈິງຈຶ່ງມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜິດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.