ຂ່າວທາງການຈາກກະຊວງສຶກສາຯ ເລື່ອງເລື່ອນການສອບເສັງ ມ7

11539642_1642587975954376_4209142079366754029_n

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທີມຂ່າວລາວໂພສຕ໌ວ່າ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2015 ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສູນສອບເສັງຊັ້ນ ມ7 ຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດກຳລັງຈະດຳເນີນການສອບເສັງ ນັ້ນ ໄດ້ມີຂ່າວລືທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍນ໌ວ່າ “ຫົວບົດສອບເສັງຮົ່ວ” ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຕັດໄຟແຕ່ຕົ້ນລົມ ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມປອດໃສໄດ້ຄຸນນະພາບ ທາງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໂຈະການສອບເສັງ 2 ວິຊາສຸດທ້າຍໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກວດສອບ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ກົມມັດທະຍົມ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ໄດ້ຮີບຮ້ອນອອກຫົວບົດສອບເສັງ 2 ວິຊາສຸດທ້າຍຄືນໃໝ່ ແລະຈະສາມາດສົ່ງຫົວບົດສອບເສັງດັ່ງກ່າວ ໄປຍັງສູນສອບເສັງທົ່ວປະເທດໄດ້ທັນເວລາ. ສຳລັບຂ່າວລືຂໍ້ສອບຮົ່ວນັ້ນ ກໍຈະຍັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງກົມມັດທະຍົມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບສອບເສັງ 2 ວິຊາສຸດທ້າຍດັ່ງນີ້:

ແຈ້ງການເລກທີ 2623 /ຫກ. ມຍ/2015 ອອກວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2015
ເຖິງ: ຫົວໜ້າພະແນກສຶສາທິການແລະກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະປະຫວັດສາດ ປະຈຳສົກຮຽນ 2014-2015

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ: ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີບາງເມືອງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ ໃນການຈັດຕັ້ງສອບເສັງບາງວິຊາ ຕາມຕາຕະລາງກຳນົດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເລື່ອນການສອບເສັງວິຊາ ຄະນິດສາດແລະປະຫວັດສາດ ໄປໃສ່ວັນຈັນ ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2015 ຄື:
– ເວລາ 9:00-11:00 ສອບເສັງວິຊາ ຄະນິດສາດ
– ເວລາ 14:00-15:30 ສອບເສັງວິຊາ ປະຫວັດສາດ
ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ.