ກຽມແຜນກໍ່ສ້າງອີກ 2 ຂົວ ທີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທີ 1

0
1005

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ເລື່ອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ (ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ) ແຫ່ງທີ 1 ທີ່ແຂວງໜອງຄາຍ ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນການຄັດເລືອກຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມ 3 ຮູບແບບ ພ້ອມຍັງຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ສະຫຼຸບແບບທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຄື:

ຮູບແບບທີ 1 ກໍລະນີສ້າງຂົວໃໝ່ 1 ຂົວ ຮອງຮັບສະເພາະລົດໄຟທາງຄູ່ ແລະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ໂດຍກໍ່ສ້າງຂົວໃໝ່ຢູ່ທ້າຍນ້ຳ ຂອງຂົວປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງເປັນຂົວຮອງຮັບລົດໄຟໄດ້ 4 ທາງ ພ້ອມປັບປຸງຂົວປັດຈຸບັນໃຫ້ເປັນຂົວສະເພາະລົດຢ່າວດຽວ.

ຮູບແບບທີ 2 ກໍລະນີສ້າງຂົວໃໝ່ 1 ຂົວ ເພື່ອຮອງຮັບລົດໄຟທາງຄູ່ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ໂດຍກໍ່ສ້າງຂົວລົດໄຟໃໝ່ທາງດ້ານທ້າຍນ້ຳຂອງຂົວປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງເພີ່ມຊ່ອງທາງສັນຈອນສຳລັບລົດຮ່ວມໃນຂົວດຽວກັນ ເຊິ່ງເພີ່ມອີກ 2 ຊ່ອງຈະລາຈອນ ຮວມກັບຂົວປັດຈຸບັນເປັນ 4 ຊ່ອງ ສຳລັບລົດໂດຍສະເພາະ.

ຮູບແບບທີ 3 ກໍລະນີສ້າງຂົວໃໝ່ 2 ຂົວ ຄຽງຄູ່ກັບຂົວປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍມີ 1 ຂົວຢູ່ທ້າຍນ້ຳ ສຳລັບຮອງຮັບລົດໄຟທາງຄູ່ ແລະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເປັນຂົວທີ່ຮອງຮັບໄດ້ 4 ທາງ.

ພ້ອມກໍ່ສ້າງຂົວໃໝ່ອີກ 1 ຂົວ ຢູ່ທາງຕົ້ນນ້ຳ ອີກ 2 ຊ່ອງຈາລະຈອນ ເມື່ອຮວມກັບຂົວປັດຈຸບັນເປັນ 4 ຊ່ອງຈະລາຈອນ ພ້ອມປັບປຸງໃຫ້ເປັນຂົວສະເພາະລົດພຽງຢ່າງດຽວ.

ຮູບແບບທີ 3

ທັ້ງນີ້ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ຂົວທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນ “ຮູບແບບທີ 3” ເພາະມັນຮອງຮັບປະລິມານການຈະລາຈອນໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດວັດຈອມມະນີ ເຊິ່ງຂົວ 2 ແຫ່ງນີ້ມີມູນຄ່າກໍ່ສ້າງສູງປະມານ 4 ຕື້ບາດ ຫຼື ປະມານ 2.000 ຕື້ກີບ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ສະເໜີຂໍຮັບງົບປະມານໃນປີ 2024 ເພື່ອອອກແບບລາຍລະອຽດ ແລະ ສຶກສາປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ.

ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມໃນປີ 2026 ຫາ 2028 ໃຊ້ເວລາ 3 ປີໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2029.

ແຫຼ່ງຂ່າວ Dailynews