ກົມປູກຝັງເຜີຍ ທົ່ວປະເທດປັກດຳເຂົ້ານາປີ ສຳເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 90%

ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ກະສິກອນທົ່ວປະເທດ ສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງຕົນ ສຳເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 7 ແສນເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ (787.500) ເຮັກຕາ, ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນບັນດາແຂວງພາກກາງ ສາມາດປັກດຳໄດ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 399 ພັນເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 89% ຂອງແຜນການ, ພາກໃຕ້ປະຕິບັດໄດ້ 2 ແສນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 90%, ພາກເໜືອປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 1 ແສນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 92%, ຂະນະທີ່ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເອງ ກໍໄດ້ນຳສົ່ງພະນັກງານວິຊາການຂອງຕົນ ລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ດຳເນີນໄປຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການ, ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ກະສິກອນ ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້າຂອງຕົນ, ດ້ວຍການໃສ່ຝຸ່ນ-ເສຍຫຍ້າ, ຮັກສານາໃຫ້ດີ ເພື່ອສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍວາງໄວ້.

ສ່ວນການປູກເຂົ້າເນີນສູງ(ເຂົ້າໄຮ່) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 81 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 81% ຂອງແຜນການ (100.000) ເຮັກຕາ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປູກເຂົ້າແລ້ວ ກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ມືປູກພືດລະດູຝົນ ຢ່າງເປັນຂະບວນກ້ວາງຂວາງ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 367 ພັນເຮັກຕາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ນອກຈາກລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ປູກພືດລະດຸຝົນແລ້ວ ຂະແໜງການຂອງຕົນ ຍັງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດໃຫ້ມີຜົນ, ເພື່ອສາມາດຍົກສູງສະມາດຕະພາບຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ລພນ

ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!