ກົດຈຸດບຳບັດໂຣກ ປວດຫົວ, ງຸດງິດ, ບຳລຸງສະໝອງ, ແກ້ຫວັດ, ແກ້ໄອ ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ