ການແຜ່ລະບາດຢ່າງໜັກຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກ?

0
195

ອິນເດຍເປັນປະເທດທີ່ມີສະຖິຕິການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເປັນອັນດັບທີ 4 ຂອງໂລກ ເຊິ່ງການແຜ່ລະບາດໃນຮອບນີ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຜົາສົບຜູ້ເສຍຊີວິດທັງກາງເວັນ, ກາງຄືນ ແລະ ຍັງໄດ້ສ້າງບ່ອນເຜົາສົບຊົ່ວຄາວເພື່ອຮອງຮັບຈໍານວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດເປັນຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະມື້.

ດຣ. ໂສມຍາ ສະວາມິນາທານ ຫົວໜ້າຄະນະນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່າວໄວ້ວ່າ: ສະຖານະການນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວິກິດຂອງອິນເດຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນວິກິດຂອງຄົນໝົດທັງໂລກ, ໄວຣັສໂຄໂຣນາມັນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງເຂດແດນ, ເຊື້ອຊາດ, ອາຍຸ, ເພດ ຫຼື ສາສະໜາ ເພາະສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຂື້ນໃນອິນເດຍ ໄດ້ເຄີຍເກີດຂື້ນແລ້ວໃນປະເທດອື່ນ.

ນອກຈາກອິນເດຍຈະມີການຕິດເຊື້ອສູງແລ້ວ ກໍຍັງມີອີກປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນນັ້ນກໍຄືເຊື້ອໄວຣັສກາຍພັນ, ຍິ່ງຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນອິນເດຍເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍເທົ່າໃດໂອກາດທີ່ຈະເກີດເຊື້ອໄວຣັສກາຍພັນຊະນິດໃໝ່ໆກໍເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ ເພາະການຕິດເຊື້ອແຕ່ລະຄັ້ງເພີ່ມໂອກາດທີ່ເຊື້ອຈະເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງນັກວິທະຍາສາດກໍຄືການກາຍພັນທີ່ເກີດຂື້ນອາດເພີ່ມໂອກາດທີ່ວັກຊີນໃນປັດຈຸບັນຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ.

ສະພາບການຂອງອິນເດຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດມີປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພຽງແຕ່ 10% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ ທັງທີປະເທດອິນເດຍເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖາບັນເຊຣຸ່ມແຫ່ງອິນເດຍ(Serum Institute of India) ທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດວັກຊີນລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ ດ້ວຍເຫດນີ້ວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນອິນເດຍຈຶ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບຄົນທົ່ວໂລກ.