ການສັກວັກຊີນພຽງຢ່າງດຽວຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຮຸນແຮງ

0
1365

ເວັບໄຊ້ Thairath ໄດ້ລາຍງານວ່າໃນຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກຍັງມີການກະຈາຍການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ການສັກວັກຊີນພຽງຢ່າງດຽວຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຢຸດການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້ ສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດທີ່ມີການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍແລ້ວກໍຕາມ ຖ້າການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຍັງຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໄປອີກເລື້ອຍໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໂຄວິດເກີດມີສາຍພັນໃໝ່ຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບວັກຊີນ.

ໃນຕອນນີ້ມີໜັງສືການວິໄຈທີ່ຖືກຕີພິມໄດ້ເຕືອນວ່າ ວັກຊີນພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຢຸດການລະບາດຂອງເຊື້ອກາຍພັນ ແຕ່ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດວິວັດທະນາການຂອງເຊື້ອກາຍພັນທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານວັກຊີນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. ທ່ານ ໄຊທ່ອນ ເຣລລາ ໜຶ່ງໃນທີມວິໄຈຂອງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ບອກວ່າ: ເມື່ອປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ສັກວັກຊີນແລ້ວ ເຊື້ອໄວຮັສຈະມີການຍຕໍ່ຕ້ານວັກຊີນ ແລະ ພັດທະນາການກາຍພັນເພີ່ມຈາກເຊື້ອໂຕເກົ່າ ແລະ ເຊື້ອທີ່ມີການຄຸ້ນຊິນກັບວັກຊີນຈະສາມາດແຜ່ລະບາດໃນກຸ່ມປະຊາຊົນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເມື່ອປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີການໃຊ້ມາດຕະການອື່ນໆຮ່ວມກັນເປັນຕົ້ນແມ່ນການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ກໍຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະຈໍາກັດການການກາຍພັນຂອງເຊື້ອໃນກຸ່ມປະຊາຊົນໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການເປີດເຜີຍຜົນການວິໄຈກ່ອນໜ້ານີ້ພົບວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນແລ້ວ ແລະ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈະມີປະລິມານຂອງເຊື້ອໄວຣັສໃນຮ່າງກາຍບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ເທົ່າກັບວ່າຄົນທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງເຂັມແລ້ວ ກໍສາມາດແຜ່ໄດ້ເຊື້ອໄດ້ບໍ່ຕ່າງກັນ.